SiD og KAD sender love til høring

Af Trine Reitz Bjerregaard/NET-Redaktionen

Arbejdet med at fusionere de to forbund SiD med KAD kører med fuld fart. En ny kommende lokalstruktur er på plads, og et forslag til fælles lov er på vej til høring.

Et udvalg under Specialarbejderforbundet (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) har brugt den seneste tid til at smede de to forbunds love sammen til en fælles pagt, som de to forbund skal leve efter, når de slår sig sammen. Nu sendes lovudkastet til høring i de lokale afdelinger.

»Vi er to forbund, der begge har en lang historie bag os, og vores respektive love er blevet til gennem mange kongresser og medlemsdebatter. Derfor er det vigtigt, at vi får en åben debat om de nye fælles love, og at medlemmerne får mulighed for at præge dem,« siger formand i SiD, Poul Erik Skov Christensen.

De enkelte afdelinger kan nu komme med ændringsforslag til udkastet, og så vil et redaktionsudvalg til sidst sætte alle forslagene sammen, så lovene bliver klar til den ekstraordinære kongres, som forbundene holder hver for sig, men under samme tag, sidst i april.

Med dette initiativ kommer der endnu mere fart på processen mod et fælles forbund, og Poul Erik Skov Christensen er fuld af fortrøstning om, at forbundene som planlagt kan flytte sammen 1. januar 2005.

I december faldt en af de helt tunge sten – det nye forbunds lokalstruktur – på plads. Resultatet bliver samling af lokalafdelingerne fra SiD's nuværende 280 og KAD's 35 til i alt omkring 70 afdelinger. De fleste sammenlægninger foregår efter lokalafdelingernes egne ønsker, mens enkelte streger er sat af hovedorganisationerne, fordi der ikke har kunnet opnås enighed lokalt. Særligt blandt SiD'erne har det været en svær proces, fordi de med mange afdelinger er vant til at være fysisk tæt på medlemmerne.