SiD og KAD rykker nærmere en fusion

Af Trine Reitz Bjerregaard/NET-Redaktionen

Ekstraordinær kongres til april, urafstemning i maj eller juni og stiftende kongres til efteråret. Forberedelserne til fusionen 1. januar 2005 mellem SiD og KAD har taget fart.

I april næste år holder Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) og Specialarbejderforbundet (SiD) hver sin ekstraordinære kongres. Men det sker på samme tid, under samme tag og med ens dagsorden: Beslutning om den endelige plan for fusionen mellem de to forbund.

Siden SiD for første gang friede til KAD i foråret 2002 har der været mange gnidninger i forholdet.

Men nu har i hvert fald forbundenes hovedbestyrelser lagt striden på hylden. I sidste uge blev de på et fælles møde enige om et udkast til husreglerne i et nyt storforbund. Dermed er det op til de delegerede på kongresserne at godkende reglerne, inden de skal sendes til urafstemning hos forbundenes i alt 375.000 medlemmer inden sommerferien 2004.

Både SiD og KAD kalder beslutningen om den ekstraordinære kongres for en historisk milepæl. SiD-formand Poul Erik Skov Christensen siger:

»Det her er historisk, fordi KAD's hovedbestyrelse nu er klar til at anbefale en nedlæggelse af det eneste kvindeforbund i verden, og vi i SiD er klar til at give afkald på vores gamle forbund. Og fordi vi med de tanker og personer, der her sættes sammen, bliver i stand til at tegne fremtidens faglige organisation.«

Næstformand i KAD, Jane Korczak, er overrasket over, hvor langt planerne er.

»Der er ingen grund til at skjule, at der har været mange knaster undervejs. Vi er meget forskellige og har meget forskellige kulturer i de to forbund. Ikke bare fordi vi er mænd og kvinder, også fordi vi mangler et fælles begrebsapparat. Man bliver forbløffet over, hvordan diskussionerne udvikler sig, når vi egentlig tror, at vi taler om det samme, og så i virkeligheden mener noget helt forskelligt. Nogle gange skulle man tro, at de var fra Mars, og vi kom fra Venus,« siger Jane Korczak, der sammenligner problemerne omkring fusionsplanerne med at blive gift i en sen alder.

»Begge parter har vaner og adfærd, som vi skal rydde op i,« siger hun.

Nogle af de største skænderier undervejs har drejet sig om fastlæggelsen af lokalstrukturen i fællesforbundet. Mens KAD længe har arbejdet på at reducere antallet af lokalafdelinger og i dag kun har 35, har SiD organiseret sig i hele 274 lokalafdelinger. Den store forskel har selvsagt gjort det svært at nå et kompromis.

Det er dog lykkedes de fleste steder, og hvis de sidste områder ikke selv kan blive enige om en fælles lokalstruktur, så er hovedbestyrelserne parate til at hjælpe dem. På et fælles møde blev de enige om en struktur med omkring 70 lokalafdelinger.

»Det er fantastisk, at de lokale foreninger har udvist så meget fleksibilitet for at få det her til at gå op i en højere enhed. Man skal jo tænke på, at der er afdelinger, der har eksisteret i op til 100 år, som nu har været med til at lave så omfattende ændringer,« siger Poul Erik Skov Christensen.

Mens den lokale struktur således er på plads, er der fortsat usikkerhed om den centrale struktur.

En råskitse er tegnet over hovedforbundets organisering, men der er fortsat uenighed. Et af de største stridspunkter er dog løst. Således fik kvinderne i foråret gennemtrumfet et princip om fair repræsentation, der betyder, at KAD i de første otte år råder over et antal pladser i hovedbestyrelsen, som svarer til den andel, deres medlemmer udgør ved sammenlægningen 1. januar 2005. Det princip betyder meget for KAD, som med fusionen opgiver sin status som det eneste forbund i verden kun for kvinder.

Fælles fagpolitiske mål

Ud over strukturen er hovedbestyrelserne blevet enige om en skitse til det nye forbunds faglige og politiske grundlag. Det sætter blandt andet medlemmet i centrum og sætter fokus på arbejdspladsernes hastige udvikling, arbejdsmiljø og uddannelse samt bredere politiske indsatsområder som velfærd og globalisering.

»Jeg tror på det, og jeg tror på, at det bliver godt. Vi kan lære en masse af gutterne, og selv om de måske ikke selv tror det, så kan de også lære en masse af os,« siger Jane Korczak, der dog også er lidt vemodig ved udsigten til, at KAD snart er en saga blot.