ATP PÅ AFVEJE?

SF vil trække ATP ud af Goldman Sachs-fonde i skattely - og flere partier er på nippet til at gå med

Af

SF vil sætte en stopper for ATP’s investeringer til 7,2 mia. kr. i en række Goldman Sachs fonde i skattely. Loven pålægger selskabet at sikre maksimalt afkast, lyder forsvaret fra ATP, men nu kalder SF til samråd for at få svar på, om den fortolkning er korrekt. S og DF vil afvente ministerens redegørelse ved samrådet, inden de tager stilling til, om ATP-loven skal ændres.

De danske pensionister er sikkert glade for, at ATP investerer en del penge i Goldman Sachs fonde i skattely-lande, for afkastet er pænt, og det gør pensionen større. Men det rumler på Christiansborg, for de hel- og halvrøde politikere kan ikke lide fidusen.

De danske pensionister er sikkert glade for, at ATP investerer en del penge i Goldman Sachs fonde i skattely-lande, for afkastet er pænt, og det gør pensionen større. Men det rumler på Christiansborg, for de hel- og halvrøde politikere kan ikke lide fidusen. Foto: Scanpix

ATP er Danmarks største alt muligt

Det er landets største investeringsforening med fem millioner medlemmer. ATP har Danmarks største pengetank med en formue på svimlende 800 milliarder kroner. ATP er en af Danmarks – hvis ikke den største – investor i Goldman Sachs-fonde, der er placeret i forskellige skattely.

Men måske ikke så meget længere. 

ATP’s milliardinvesteringer i otte forskellige Goldman Sachs-fonde, der er placeret i skattely på Caymanøerne og i staten Delaware i USA, er nemlig kommet i kraftig, politisk modvind. Det vender vi tilbage til.

Bedst mulige afkast

Først er det væsentlig at forstå, at Danmarks største pengetank ifølge selskabet selv er underlagt et lovkrav om at sikre pensionsopsparerne den største gevinst.

»Det betyder, at vi afholder os fra at bruge medlemmernes penge ideologisk eller politisk, men arbejder for at skaffe det bedst mulige afkast til vores fem millioner medlemmer, inden for de politiker der er udstukket af bestyrelsen«, skriver pressechef i ATP, Stephan Ghisler-Solvang, i en mail til Ugebrevet A4, hvor han også fastslår, at ATP betaler dansk pensionsafkast af alle sine investeringer.    

Hvis der virkelig ikke er nogen mulighed for at undgå investeringer i virksomheder i skattely, så skal loven selvfølgelig laves om Lisbeth Bech Poulsen, erhvervsordfører for SF

»Grundlæggende er vi klar til at investere, hvis der er tale om virksomhed, der ikke forbryder sig mod love og konventioner,« skriver Stephan Ghisler-Solvang. 

Troels Lund skal en tur i samråd

SF’s erhvervsordfører er langt fra sikker på, at ATP fortolker loven korrekt. Derfor kalder hun Venstres beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, i samråd for at få sagen opklaret. 

»Jeg vil have ministeren til at redegøre klokkeklart om loven, og hvor stramt den skal fortolkes. Hvis der virkelig ikke er nogen mulighed for at undgå investeringer i virksomheder i skattely, så skal loven selvfølgelig laves om,« siger Lisbeth Bech Poulsen. 

ATP’s investeringer i de pågældende Goldman Sachs-foretagender udgjorde ifølge en ny opgørelse fra ATP 7,2 mia. kr. i 2016. Dermed er værdien af investeringerne faldet med mere end 3 mia. kr. siden 2015. 

Vi afholder os fra at bruge medlemmernes penge ideologisk eller politisk, men arbejder for at skaffe det bedst mulige afkast til vores fem millioner medlemmer Stephan Ghisler-Solvang, pressechef i ATP

Ugebrevet A4 løftede sidste forår sløret for, at hele Danmarks fælles pensionskasse på daværende tidspunkt havde investeringer for et tocifret milliardbeløb i de otte Goldman Sachs-fonde. ATP oplyser, at det markante fald i markedsværdien skyldes, at de fleste af fondene så småt er begyndt at løbe af.   

S åbner døren på klem for lovændring

Set fra SF’s synspunkt er det »mærkeligt«, at ATP bruger danskernes pensionsopsparinger på investeringer i skattely, som er med til at »undergrave« dansk velfærd. Lisbeth Bech Poulsen lægger vægt på, at man fra politisk hold har iværksat en række tiltag, som netop skal dæmme op for skattely. 

»Så er der en kæmpe spiller på markedet og en finansiel gigant, der bruger pengene på at holde det system i live, som vi også gennem internationale aftaler prøver at afskaffe,« siger hun og tilføjer, at det modvirker de politiske interesser, som man fra SF’s side forsøger at fremme til fordel for borgerne. 

Lisbeth Bech Poulsen forklarer, at man tidligere har forsøgt at få gjort noget ved sagen, men at der ikke har været politisk opbakning fra et flertal i Folketinget. 

Men Socialdemokraterne åbner nu døren på klem for at ændre ATP-loven. 

»Vi vil i første omgang høre ministerens redegørelse i forhold til det konkrete og få en forelæggelse af det her. Det ser rigtig skidt ud, at ATP gør de her ting«, siger Socialdemokraternes Benny Engelbrecht og tilføjer: 

»Vi synes, at det er forkert.«

DF afventer redegørelse ved samråd

Det er ikke kun Socialdemokraterne, som vil have gransket ATP-loven. Dansk Folkepartis erhvervsordfører vil også have undersøgt loven nærmere. Derfor vil partiet i første omgang afvente ministerens redegørelse ved samrådet for derefter at tage stilling til sagen.  

Det giver ikke mening, at vi med den ene hånd forsøger at bekæmpe skattely, mens vi med den anden hånd hjælper til, at skattely stortrives Kristian Weise, direktør for tænketanken Cevea

»Det er altid et problem, når penge bliver investeret i skattely, og man prøver at undgå de lokale skatter de steder, hvor pengene er tjent ind«, siger Hans Kristian Skibby. 

Han forklarer, at DF i forvejen har været med til at indgå flere aftaler om skattely, men ordføreren vil ikke afvise, at der kan være nogle steder, hvor man skal »stramme skruen« yderligere. Hans Kristian Skibby fastslår i den sammenhæng, at det er helt afgørende, at politikerne ikke vedtager en masse love, der »forplumrer« den måde, hvorpå danske pensionsselskaber investerer internationalt.   

Venstres beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, er klar til at gå i ringen med Folketingets øvrige partier.  

»Jeg kan forstå, at jeg nok bliver indkaldt til samråd i sagen. Jeg vil se frem til at drøfte den med Folketinget. Helt generelt kan jeg sige, at det er ATP’s bestyrelse, der blandt andre består af arbejdsmarkedets parter, som fastlægger rammerne for investeringerne og sikrer, at det sker i overensstemmelse med loven,« skriver han i en mail til Ugebrevet A4. 

EL og Å klar til at ændre loven

På venstrefløjen er både Enhedslisten og Alternativet villige til at se på, om der er behov for at ændre loven. Ifølge Enhedslistens skatteordfører giver det ikke mening, at pensionskasser udelukkende går efter at sikre det størst mulige afkast. 

»Vi bryder os bestemt ikke om, at ATP investerer i selskaber og finansspekulanter som Goldman Sachs, der benytter sig af skattely,« siger Rune Lund og tilføjer: 

»Hvis der i dag er en lovgivning, som forhindrer ATP eller andre selskaber i at slippe for at investere i selskaber som Goldman Sachs, så er det et problem. Det må vi have ændret på. Det er vi helt enige i.« 

Erhvervsordfører hos Alternativet, René Gade, deler den opfattelse. Han fremhæver, at partiet i forbindelse med Ugebrevet A4’s afsløringer sidste forår fremsatte et forslag om, at pensionskassernes investeringer samlet set skal give overskud på den sociale, økonomiske og miljømæssige bundlinje.   

SF tager kun et hensyn, og det er hensynet til statskassen, men verden består af andet end statskassen. Den består også af rigtige mennesker, der lever rigtige liv. De får alt andet end lige et bedre liv af, at de får et højt afkast af deres penge Joachim B. Olsen, erhvervsordfører for Liberal Alliance

»Vi vil ikke være billigere eller gøre det hele mere effektivt på medarbejdernes bekostning. Vi vil derimod sikre, at virksomheder og produkter fra Danmark er lig med bæredygtighed og høj kvalitetet. Det er både etisk og moralsk forsvarligt, og det kan blive vores konkurrencefordel,« siger René Gade.

Cevea: Skattely underminerer velfærdsstaten

Ifølge Ceveas direktør, Kristian Weise, er det helt utvivlsomt et problem, når danskernes pensionspenge havner i skattely. Han peger på, at arbejdsmarkedspensionerne og ATP er en fundamental del af vores velfærdsinstitutioner, der er skabt for at sikre danskerne en tryg alderdom med en vis indtægt.

»Hvis det arrangement er med til at underminere velfærdsstaten i Danmark eller i andre lande som følge af skattely, så er det ganske enkelt dumt og uhensigtsmæssigt,« siger Kristian Weise og tilføjer, at man fra politisk hold bør se på, hvordan loven er skruet sammen, hvis ATP føler sig bundet til at investere i de pågældende foretagender.

Han vurderer, at det i en tid med mange skandalesager om hvidvaskning af kriminelle  penge og penge, som bliver gemt i skattely, er særligt vigtigt, at politikerne er opmærksomme på udformningen af de fælles samfundskonstruktioner. 

I Ceveas optik er det både et politisk, værdimæssigt og etisk problem. 

»Det giver ikke mening, at vi med den ene hånd forsøger at bekæmpe skattely og sørge for, at folk ikke snyder, mens vi med den anden hånd hjælper til, at skattely stortrives,« siger Kristian Weise.

Cepos og LA vil sikre maksimalt afkast

Cepos analysechef, Otto Brøns-Petersen, advarer mod, hvad han betegner som et forsøg på at politisere investeringer på basis af »formodninger« og »tilfældige begreber« omkring politisk korrekthed. Han peger på, at ATP ikke har gjort noget ulovligt og samtidig har betalt sin skat til den danske statskasse. 

»Hos en konstruktion som ATP er man meget sårbare overfor, at der går politik i den, hvis man tvinger ledelsen til at tage hensyn til nogle politiske kampagnemål, snarere end at forvalte den på en ansvarlig måde,« siger Otto Brøns-Petersen og tilføjer: 

»Det handler om at sikre det maksimale afkast til opsparerne.«

I praksis kommer mange af de indtægter, som de har i skattely, aldrig onshore. ATP betaler skat, når pengene kommer ind i Danmark, men mange kapitalfonde og andre private selskaber holder pengene offshore for at undgå beskatning Lars Koch, International chef hos Oxfam IBIS og ekspert i skattely

Den holdning deler Liberal Alliances erhvervsordfører, Joachim B. Olsen. Han mener, at det vil være en »helt forfejlet politik«, hvis man ændrer loven for at få pensionskasser til at tage andre hensyn end afkastet. 

»SF tager kun et hensyn, og det er hensynet til statskassen, men verden består af andet end statskassen. Den består også af rigtige mennesker, der lever rigtige liv. De får alt andet end lige et bedre liv af, at de får et højt afkast af deres penge,« siger Joachim B. Olsen.

CEPOS og Oxfam IBIS uenige om skattely 

Hos Cepos mener man ikke, at der automatisk kan sættes lighedstegn mellem skatteunddragelse og kanalisering af overskud via lande i skattely. Ifølge Otto Brøns-Petersen er der oplagte forklaringer på, at selskaber placerer sig i skattely-lande. Det kan for eksempel være et forsøg fra virksomhedernes side på at beskytte sig mod dobbeltbeskatning. 

»Jeg vil antage det som etisk forkasteligt, hvis man begyndte at regulere investeringer alene på grund af beliggenhed,« siger Otto Brøns-Petersen. Han får opbakning fra Joachim B. Olsen, der mener, at skattely er et »udvandet begreb«, der bliver brugt om lande og stater, som har en markant lavere skat end i Danmark. 

International chef hos Oxfam IBIS og ekspert i skattely, Lars Koch, er langt fra enig i den udlægning. Han peger på, at nogle af selskaberne vasker pengene ind i det legale system uden at betale skat. 

»Selskaberne siger, at de er i skattely for at undgå dobbeltbeskatning. Vi ved, at det i mange tilfælde betyder dobbelt ikke-beskatning,« siger han og tilføjer: 

»I praksis kommer mange af de indtægter, som de har i skattely, aldrig onshore. ATP betaler skat, når pengene kommer ind i Danmark, men mange kapitalfonde og andre private selskaber holder pengene offshore for at undgå beskatning.«  

Ugebrevet A4 har været i kontakt med Goldman Sachs og stillet en række spørgsmål om systematisk skatteunddragelse og de otte foretagender på Caymanøerne og i Delaware. Den amerikanske kapitalfond har ikke svaret på spørgsmålene.