SF vil omfortolke EU-forbehold

Af

SF tilbyder regeringen et kompromis om EU-politikken. De danske EU-forbehold kan blive indsnævret og omfortolket, hvis regeringen får forbeholdene med i EU’s nye »forfatningstraktat«.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) vil inden for få uger få et godt tilbud fra en uventet kant. Socialistisk Folkeparti er rede til at indgå en aftale, der reviderer og indsnævrer de næsten ti år gamle danske EU-forbehold. Til gengæld skal regeringen sikre, at EU-forbeholdene også er med i den nye »forfatningstraktat«, som EU-landene i øjeblikket forhandler om. Hvis Anders Fogh Rasmussen tager imod SF’s fremstrakte hånd, er der gode chancer for et folkesocialistisk ja ved folkeafstemningen om den nye forfatningstraktat.

Ugebrevet A4 erfarer, at SF-toppen i disse dage lægger sidste hånd på partiets udspil til det igangværende konvent om en ny EU-traktat. Udspillet vil lægge op til en nyfortolkning af de danske EU-forbehold, som SF fik gennemført ved de dramatiske folkeafstemninger i 1992 og 1993.

SF-toppen erkender, at forbeholdene på nogle områder har fået helt uhensigtsmæssige konsekvenser. For eksempel indebærer det danske nej til forsvarspolitik i EU, at danske tropper trækkes ud af fredsbevarende operationer på Balkan, fordi operationerne flyttes fra NATO til EU. En ny fortolkning af dette forbehold vil indebære, at Danmark står uden for en eventuel fremtidig Europahær, men at danske soldater godt kan deltage i fredsaktioner under EU’s blå-gule banner.
De nye meldinger fra SF slår ned i et af statsminister Anders Fogh Rasmussens største politiske dilemmaer. Statsministeren fastslog i sin nytårstale, at EU-forbeholdene ikke kommer til folkeafstemning, før den nye EU-forfatning er forhandlet på plads. Derimod tæller regeringens inderkreds stadig på knapper mellem to forskellige muligheder:

  • At EU-forbeholdene skrives ind i den nye forfatningstraktat, og at et farvel til forbeholdene dermed udskydes til en fjern fremtid.
  • At EU-forbeholdene ikke skrives ind og dermed falder væk med den nye forfatningstraktat. Dette vil udløse en såkaldt »knald-eller-fald afstemning«, hvor danskerne skal stemme om et EU-medlemskab uden forbehold eller helt at forlade samarbejdet.

SF presser med sit kommende udspil på, for at statsministeren vælger den første løsning. Ledende folkesocialister forventer, at partiet stemmer ja ved folkeafstemningen om den nye EU-forfatning, hvis forbeholdene er med og indholdet i øvrigt til at leve med. V, K, S og R aftalte i sidste uge at udarbejde et fælles udspil til den nye EU-traktat. Men et ja fra SF vil have stor betydning, når de fire partier skal få de skeptiske danskere til at støtte den nye forfatning.
Stemningen i det gamle EU-modstanderparti er i de seneste år skiftet i langt mere pro-europæisk retning. Det kommende udspil vil blandt andet lægge op til flere flertalsafgørelser i EU, så modvillige lande kan stemmes ned.