SF-vælgere gik til Pia K.

Hver femte frafalden SF-vælger stemte på Dansk Folkeparti. SF har fået en bredere profil – med flere arbejdere og lavere funktionærer. Men mange vælgere gik direkte fra folkesocialisterne til VKO-blokken.

En SF´er? Det er vel en midaldrende gymnasielektor med fuldskæg, hængerøv i bukserne og Fjällräv på ryggen.

Nej – ikke mere. Trods nederlaget ved folketingsvalget har folkesocialisterne i de seneste år fået et bredere vælgerkorps.

Det fremgår af en analyse, som Gallup har foretaget for Ugebrevet A4 på basis af meningsmålingerne op til valget 20. november sidste år.

Som det ses i grafiken, er der blandt de nye folkesocialistiske vælgere mange arbejdere og såkaldt lavere funktionærer – kontorassistenter, pædagoger  og andre. Faglærte og ufaglærte arbejdere udgør i dag en næsten lige så stor andel af vælgerne i SF som i »arbejderpartierne« Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

SF havde også godt fat i de unge. Derimod tabte folkesocialisterne terræn blandt vælgere over 55 år, blandt kvinder og blandt de højere funktionærer, hvor SF tidligere stod meget stærkt.
Ved valget mistede SF et stort antal vælgere, men noget af tilbagegangen blev opvejet af nye vælgere. Gallup-analysen viser, hvem der kom og gik fra SF fra valget i 1998 til sidste efterår. Og resultatet går helt på tværs af de tolkninger, som de forskellige fløje i partiet bringer til torvs.

SF´s »traditionalister« fremhæver de klassiske socialistiske dyder, fordi partiet ellers mister stemmer til Enhedslisten. I virkelighedens verden gik der imidlertid ret få dén vej. Kun 11 procent forlod SF til fordel for Enhedslisten – 89 procent af de frafaldne vælgere gik til partier »til højre« for SF.

På den anden fløj påpeger nogle »fornyere,« at SF skal konkurrere med de radikale om de moderne, veluddannede og EU-venlige vælgere. Dem er der bare ikke så mange af. Kun 11 procent af de frafaldne folkesocialister stemte på Marianne Jelved & Co.
Gallup-analysen viser, at SF især tabte vælgere på to fronter: 36 procent af de frafaldne gik over til Socialdemokratiet. Og andre 36 procent hoppede over midterlinjen og stemte på VKO-partierne.

Dansk Folkeparti er en langt hårdere konkurrent til SF, end det ofte antages i debatten. Hele 19 procent af de frafaldne folkesocialister meldte sig under fanerne hos Pia Kjærsgaard & Co.
Derimod gik kun ganske få den modsatte vej. Kun seks procent af de nye SF-vælgere kom fra partierne til højre for midten.

Af Lars Olsen, lars@lo.dk