SF: Skærpet indsats mod illegalt arbejde

Af Johannes Krarup

SF kalder nu både beskæftigelses- og justitsministeren i samråd om illegalt arbejde, efter at Ugebrevet A4 i sidste uge beskrev den indbringende kriminalitet. SF kræver også, en redegørelse fra Rigsadvokaten.

Borgerne skal kunne læse sort på hvidt, hvad de får for pengene, når de melder sig ind i en a-kasse. Det mener HK’s formand John Dahl, som derfor vil gøre det lovpligtigt for alle a-kasser at lave en varedeklaration, som klart fortæller medlemmerne, hvilken service de kan forvente fra a-kassen. Og hvis medlemmerne ikke føler, at varedeklarationen bliver opfyldt, skal de vel at mærk

SF vil have regeringen til at gribe hårdere ind over for illegalt arbejde. Efter Ugebrevet A4 i sidste uge beskrev omfanget af illegalt arbejde, har SF’s arbejdsmarkedsordfører, Ole Sohn, bedt om et samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg med både beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) og justitsminister Lene Espersen (K). Alene i bygge- og anlægsbranchen foregår der hvert år illegalt arbejde for 400 millioner kroner om året, hvilket svarer til 1.500 bygningshåndværkeres arbejde. Samlet vurderes det, at omfanget af det illegale arbejde kan løbe helt op i to milliarder kroner.

»Disse kendsgerninger sammenholdt med en undersøgelse foretaget af Rigsadvokaten, der viser, at hverken politiet eller domstolene – trods Folketingets beslutninger herom - har skærpet kontrollen omkring illegalt arbejde, er dybt alvorlige. Derfor må Folketinget kræve, at regeringen straks griber effektivt ind mod det voksende problem med illegalt arbejde i Danmark,« siger Ole Sohn.

Han konstaterer også, at skulle det komme til en retssag om illegalt arbejde, så bliver dommen forbavsende mild – og kun i få tilfælde bliver gevinsten ved det illegale arbejde konfiskeret.

»Resultatet er, at lovlydige virksomheder taber i konkurrence til lovbrydere, der ansætter folk uden opholds- og arbejdstilladelser til skruebrækkerlønninger. Samtidig går arbejdsløse i Danmark glip af jobmuligheder, og det offentlige unddrages millionindtægter i skatter og afgifter, der kunne bidrage til finansieringen af vores velfærd, siger Ole Sohn.

»Af hensyn til danske lønmodtagere, samfundsøkonomien og udvidelsen af EU må den nuværende brug af illegal arbejdskraft uden om overenskomst- og skattesystemet stoppes langt mere effektivt,« siger Ole Sohn.

Ole Sohn har desuden stillet spørgsmål til de to ministre, som han ønsker svar på før samrådet i udvalget. Han har blandt andet bedt justitsministeren om at få Rigsadvokaten til at redegøre for domspraksis på området.