SF-byrødder bakker op om Søvndals smalhals

Af | @GitteRedder

Anne Marie Boesen

På trods af intern strid og nedtur i meningsmålingerne bakker otte ud af ti byrådsmedlemmer fra SF op omkring Villy Søvndals økonomiske kurs, viser ny undersøgelse. Kun hver femte SF-byrådsmedlem mener, at SF lægger for megen vægt på økonomisk ansvarlighed frem for velfærd. Hver tredje frygter tilbagegang ved næste års kommunalvalg.

Foto: Foto: Joachim Adrian, Polfoto.

BEFRI VILLY På trods af at medierne dømmer SF ude i tovene, interne slagsmål og faldende meningsmålinger, bakker et stort flertal af SF’s medlemmer af kommunalbestyrelserne op omkring partiformand Villy Søvndals politiske kurs. Den markante opbakning kommer bag på en valgforsker.

Otte ud af ti kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt for SF mener, at partiet har tilpas vægt på økonomisk ansvarlighed, og kun hver femte lokalpolitiker fra SF er kritisk over for den økonomiske kurs, partiet anlægger i regeringen.

Det viser en ny undersøgelse blandt SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer gennemført af Ugebrevet A4. Ud af 340 medlemmer valgt ind ved det seneste kommunalvalg har 125 – eller knap 37 procent af SF’s byrødder – deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen er gennemført de seneste tre dage som optakt til SF’s landsmøde, der begynder i Kolding i dag. Rundspørgen viser, at partiets kommunale bagland i store træk mener, at SF's økonomiske og velfærdspolitiske kurs er rigtig, og at partiet gør en forskel i forhold til at skabe velfærd ude i kommunerne.

Tre ud af fire kommunalbestyrelsesmedlemmer erklærer sig således helt eller delvist enige med Villy Søvndals omstridte kronik i Berlingske i påsken, hvor han bebudede ti års økonomisk smalhals i den offentlige sektor.

Kun hver syvende SF’er i partiets kommunale bagland er helt eller delvist uenig i partilederens melding om, at den offentlige sektor samlet set ikke vil komme til at fylde en større del af samfundskagen.

Valgforsker ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Rune Stubager kalder den nye måling overraskende og mener, at den giver Villy Søvndal et tiltrængt pusterum.

»Det er svært at tolke som andet end en ganske bred opbakning til Villy Søvndals politiske kurs.  Det overrasker mig i lyset af, at man ellers fra den debat, der kører i medierne, kan få indtrykket af, at det er to ligeværdige fløje, der står over for hinanden i debatten omkring økonomi og velfærd. Den her undersøgelse tyder på, at den økonomiske ansvarlighed vejer tungt og har opbakning,« fastslår Rune Stubager.  

Villy Søvndals signaler om økonomisk ansvarlighed høster bifald hos SF’er Kirstine Bille, som er borgmester i Syddjurs Kommune.

»Det er helt rigtigt set at melde ud, at det at være økonomisk ansvarlig ikke er en borgerlig dagsorden. Økonomisk ansvarlighed er hele forudsætningen for, at vi også kan lave den socialistiske vision, som vi har en idé om. Hvis der ikke er styr på økonomien, kan vi glemme alt det andet,« siger Kirstine Bille.

En anden af SF’s kommunale topfolk, Jane Findahl, Fredericia Kommune, som også er formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, bakker også op om partilinjen.

»Selvfølgelig er der sket fejl. Det gør der jo altid, men det kan godt være, at det ikke tydeligt nok er formidlet, at der ikke var de penge, vi troede efter valget. Vi skulle nok have sagt tydeligere: ’Prøv at hør: Der var ikke de penge, og derfor kan vi ikke indfri de løfter, vi har givet’. Det skulle vi måske bare have sagt soleklart,« siger Jane Findahl og understreger, at hun entydigt bakker op omkring en politik med økonomisk ansvarlighed i højsædet.

Den udtalte støtte fra det kommunale bagland til at føre en økonomisk ansvarlig politik er afgjort noget, som Villy Søvndal ifølge valgforsker Rune Stubager vil kunne bruge. Især i den tale han nu skal holde på SF’s landsmøde.

»Hvis Villy Søvndal kan få vinklet sin tale, så den kommer til at handle om, at den økonomiske ansvarlighed er i højsædet og en kerneværdi for SF, tyder det på, at det kan vinde genklang hos store dele af SF-baglandet,« vurderer Rune Stubager.

Glad på jysk

SF-formand og udenrigsminister Villy Søvndal varmer sig ved opbakningen i undersøgelsen.

»Jeg er jo først og fremmest glad for tallene. Alle gode SF’ere oplever et vist pres i øjeblikket, når de skal stå på mål for det ene eller det andet. Men jeg ved jo fra kommunalpolitik, at der indgås kompromisser, så jeg er ikke som sådan overrasket over, at kommunalfolkene forstår de politiske vilkår, når man ikke har et absolut flertal selv,« skriver Villy Søvndal i en kommentar til undersøgelsen.

Selv om hver femte SF’er i landets byråd mener, at SF lægger for megen vægt på økonomisk ansvarlighed i udformningen af politikken, anfægter det heller ikke Villy Søvndal.

»Det er helt fair. SF er jo et bredt parti. Vi har heldigvis også mange idealister, der brænder for værdispørgsmål, miljø, udsatte grupper og så videre. SF’ere er jo, som folk er flest. Og der er mange, der synes økonomi er lidt kedeligt. Men når 80 procent synes, at vi har det nødvendige fokus på økonomien, så er det vel meget godt - for at sige det på jysk,« skriver Villy Søvndal.

Gode partisoldater

To ud af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer erklærer i A4’s undersøgelse, at SF i »høj« eller i »nogen grad« har tilstrækkelig indflydelse på regeringens politik i forhold til den kommunale velfærd. Men et stort mindretal på tre ud af ti mener, at SF i »mindre« grad eller »slet ikke« sætter fingeraftryk på den kommunale velfærd.

Forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole professor Roger Buch mener, de lokale SF’eres opbakning til Villy Søvndals kurs skal tages med et gran salt:

»Det er en helt forventelig opbakning, for det er gode partisoldater. De kan ikke svare så frygteligt anderledes end det, de gør. Men jeg er ret uenig med dem,« siger han og henviser til, at næsten ni ud af ti lokale SF’ere vurderer, at det er en fordel for velfærdsniveauet i kommunerne, at SF er kommet i regering.

»Det er grundlæggende forkert. I forholdet til kommunerne har regeringen ikke ændret noget som helst. Den økonomiske ramme, der blev aftalt forrige år, har regeringen overtaget, og indenrigsministeren har klart tilkendegivet, at der ikke kommer flere penge. Dermed svarer SF’erne helt forventeligt, men også i strid med virkeligheden. Velfærden i kommunerne har ikke fået nogen fordel ud af, at SF er i regering,« siger Roger Buch.

Velfærden er ikke blevet et hak bedre

SF-medlem af Horsens kommunalbestyrelse, Bjarne Sørensen, er enig med Roger Buch.

Bjarne Sørensen hører til det kritiske mindretal i det kommunale bagland, der mener, at SF har haft al for lidt indflydelse i forhold til at skabe bedre ældrepleje, daginstitutioner og anden kommunal velfærd.

»Velfærden i kommunerne er ikke blevet et hak bedre det sidste halve år, og den tilbagegang og de nedskæringer, der blev gennemført af den borgerlige regering, fortsætter. Jeg havde en forventning om, at det ville stoppe, når vi kom med i regering, men sådan oplever jeg det ikke,« siger Bjarne Sørensen.

Som formand for beskæftigelsesudvalget i Horsens’ byråd er han frustreret over, at regeringen ikke straks har lanceret en ny politik på beskæftigelsesområdet.

»Regeringen har haft alle muligheder for at lette trykket på de ledige og tilbyde dem mere uddannelse, men der er kun gjort en ganske lille smule. Jeg vil godt sige, at jeg er både frustreret og dybt skuffet over SF og regeringen,« siger han.

Bjarne Sørensen er en ud af fem SF-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der mener, at SF tillægger økonomisk ansvarlighed for stor vægt.

»Vores partiledelse bliver drevet rundt i manegen af økonomer i øjeblikket, og de økonomer lyder præcis som de økonomer, der drev den tidligere regering rundt i manegen. Jeg mener, at det er vores politikere, der skal drive politikken, men for øjeblikket er det økonomer, der fører politik for SF,« lyder den hårde dom fra Bjarne Sørensen.

Frygt for næste års kommunalvalg

Da danskerne gik til kommunalvalg i 2009 satte 14,5 procent af vælgerne på landsplan kryds ud for en SF-kandidat. Næsten en fordobling i forhold til kommunalvalget i 2005, hvor SF, målt på alle landets kommuner, opnåede 7,4 procent af stemmerne.

Det historisk flotte valgresultat i 2009 betød, at SF fik valgt i alt 340 kommunalbestyrelsesmedlemmer, heraf to borgmesterposter. Men i dag frygter hver tredje af SF’s lokalpolitikere, at SF går tilbage ved næste års kommunalvalg. Seks ud af ti regner dog med, at SF holder skansen med et uændret valgresultat eller sågar går frem.

Valgforsker Rune Stubager kalder det for »en rimelig nøgtern vurdering« fra byrådsmedlemmernes side.

»SF’erne læser også meningsmålinger og ved godt, at det slår igennem på kommunalvalgene, når partiet ligger dårligt på landsplan,« konstaterer han.

Roger Buch forudser, at rigtig mange SF’ere ryger ud af byrådene, når stemmerne er talt op efter næste års kommunalvalg.

»SF får et utroligt ringe valgresultat næste gang i forhold til 2009. Omvendt kan man sige, at SF nærmere kommer til at lægge sig på sit normale kommunale niveau fra tidligere kommunalvalg, fordi SF jo altså havde et exceptionelt godt valg sidste gang,« siger han.

I Horsens krydser Bjarne Sørensen fingre for, at SF klarer sig bare nogenlunde pænt ved næste valg. Siden 2001 har han siddet med omkring bordet, når kommunalbestyrelsen i den jyske kommune har holdt møder, og i 2009 lykkedes det for partiet at gå frem fra et til tre medlemmer af byrådet.

»Hvis vi bare kan holde skansen ved kommunalvalget næste år, vil det være fantastisk. Men jeg frygter, at det bliver rigtig svært, og at vi mister rigtig mange vælgere. Det har stor betydning for det kommende kommunalvalg, om vi formår at skabe ro internt i partiet og samtidig få gennemført nogle mærkesager på den kommunale velfærd,« siger Bjarne Sørensen.

Mediernes heksejagt

Mange af SF’s kommunalbestyrelsesmedlemmer mener ikke, at tilbagegangen i meningsmålingerne skyldes interne slåskampe om partiets økonomiske og politiske kurs. Først og fremmest flygter vælgerne, fordi medierne hetzer Villy Søvndal og partiet.

»Hvis det var i skolegården, at man blev drillet med sin engelske udtale, sin tøjstil, og man blev holdt øje med for kun at finde noget negativt om personen, som Villy er blevet det i dansk presse, ville vi kalde det mobning. Nu er det lige pressen, der er ansvarlige for mobberiet, og så kalder vi det ytringsfrihed,« mener Winnie Elmgreen, SF-byrådsmedlem på Lolland.

Hun undrede sig allerede over pressens mobning af tidligere udenrigsminister Lene Espersen (K), og nu mener hun, at Villy Søvndal udsættes for samme uanstændige mediehetz.

»Det er et problem for SF, at medierne i den grad mobber. Prøv at se hvor mange gange Villy er blevet kaldt idiot, blot fordi han ikke kan binde en slipseknude. Det kalder jeg mobning,« siger Winnie Elmgreen.

Andre SF’ere påpeger i undersøgelsen, at den borgerlige presse kører »heksejagt«, og at forklaringen på vælgerflugten er »medieskabt hysteri«.

»Jeg oplever i høj grad medierne som fejlfindere, men medierne må sgu da selv kunne fatte, at når der ikke var de penge, man havde regnet med efter valget, kan man ikke indfri alle de løfter, man har lovet,« siger Jane Findahl, Fredericia.

Mobbeofret, Villy Søvndal, vil dog ikke gå så langt som at give medierne skylden for partiets modvind:

»Hør her: Jeg har været mediernes darling og mediernes prygelknabe. Jeg har prøvet hele turen. Det går op og ned. I SF kæmper vi videre, uanset om det er i høj sol eller i stiv kuling. Det gør vi på Borgen, og det gør vi i kommuner og regioner. Sådan er det.«