SF bør fastholde NATO-modstand

Af Kim Jørstad, medlem af SF’s hovedbestyrelse
Michael Thomsen, medlem af SF’s hovedbestyrelse

Når Danmark i dag er en krigsførende nation, uden mandat fra FN, NATO og det danske folk, er der basis for at tænke sikkerhedspolitik med nye og andre dimensioner. Det har SF’erne Morten Homann og Peter Goll så i Ugebrevet A4 gjort ved at fremføre den højreorienterede mærkesag, at USA’s NATO er garant for sikkerheden i verden. Men hvis SF dropper sin historiske modstand mod NATO, vil det være en fejl af historiske dimensioner.

Udvidelsen af EU er en stor sikkerhedspolitisk gevinst for Europa, som fører en sikkerhedspolitik, der bygger på politik og ikke militær. Derimod øger NATO-udvidelsen spændingen i Europa og resten af verden. Udvidelsen af NATO fik desværre SF til at lægge sig i slipstrømmen af rygklappere for USA’s internationale politik, der har skabt krig og skader verdens stabilitet.

Tilhængere af NATO-udvidelsen siger blandt andet, at hvis der siges nej til et udvidet NATO, må vi gå ind for en militær overbygning på EU og dermed afskaffe Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Men forbeholdet må da være uendeligt ligegyldigt over for den nye verdensorden, som kører efter USA’s »slå-først-Frede«-strategi. Virkeligheden for EU’s forsvarssamarbejde i dag er, at det er rent fredsbevarende og ud fra en konstruktiv sikkerhedspolitik, hvor humanitære, civile og militære aktioner går hånd i hånd.

Vi mener, at hvis en udmeldelse af NATO forudsætter, at forsvarsforbeholdet ophæves, og at Danmark indtræder i den fælles forsvarspolitik i EU, så må SF støtte det. SF kan ikke stiltiende se til, at verden brænder, for at håndhæve et religiøst forbehold. Hvis håndhævelsen af EU’s sikkerhedsværdier kræver en EU-udrykningsstyrke, må det koste det, så længe det er et modspil til USA’s nuværende strategi. SF’s sikkerhedspolitik er ikke kun fredsmarcher.