Seniorer får kommuner op i kreativt gear

Af | @IHoumark

Ældre får bedre muligheder for at få gode seniorjob som blandt andet landsbypedel, reservebedstemor i en børnehave, voksenven eller turistguide på segway. Det viser en rundringning til kommunerne, hvor man prøver på at imødekomme en strøm af ansøgere. Nogle af de nye i seniorjob vil fortrænge fastansatte, vurderer forsker.

Foto: Foto: Colourbox

GRÅHÅRET GEVINST Utallige foreninger sukker efter hjælp til alt muligt lige fra at få styr på hjemmesiden til at få kridtet fodboldbaner op. I denne uge går drømmen om en hjælpende hånd i opfyldelse i fire sønderjyske områder: Toftlund, Branderup, Agerskov og Bedsted. De har lige fået en såkaldt landsbypedel, der skal assistere lokale foreninger.

Landsbypedellen er en ny form for seniorjob til ledige ældre og et eksempel på, at kommuner nu anstrenger sig for at skabe gode seniorjob. For der er tale om godt job, vurderer den nye landsbypedel i det sønderjyske, 58-årige Johannes Munksgaard.

»Det her er spændende, for der er tale om meningsfyldt arbejde. Jeg skal blandt andet passe grønne områder, og det, ved man jo godt, er noget af det, det kniber med at få gjort, når det ellers skal gøres af frivillige,« siger Johannes Munksgaard.

Hans nye job er skabt af Landdistriktsudvalget i Tønder Kommune. Formanden for udvalget, Finn Hansen, glæder sig over, at man på denne måde både kan opfylde lokalområders ønsker og lediges ønsker om meningsfyldt arbejde.

»Der er mange lokalområder, hvor en landsbypedel vil være en stor hjælp for de frivillige foreninger. Eksempelvis til at holde de grønne områder rundt om forsamlingshuset og rydde op udenfor efter fester i weekenden. Eller til at hjælpe med at kridte fodboldbaner op. Det kan også være noget med at skrive referater efter møder eller hjælpe med at holde en hjemmeside kørende,« fortæller Finn Hansen.

1.000 job skal opfindes

Pedellen i det sønderjyske er blot en af mange ældre, der i den kommende tid begynder i seniorjob. Pedellen og med ham tusindvis af andre ældre kan i de kommende år gøre krav på at få job i kommunerne som følge af ordningen om seniorjob. Alene i år skal kommunerne formodentlig opfinde op mod 1.000 nye job til langtidsledige ældre. Halveringen af perioden på dagpenge fra fire til to år skaber en overflod af ældre med krav på seniorjob.

De mange kommende seniorjobbere gør, at embedsmænd og politikere i kommunerne nu og her er tvunget til at være kreative, for der er lovkrav om, at ældre i seniorjob ikke må erstatte fastansatte, og samtidig skal jobbene helst matche de kompetencer, som de ældre har. Og hvordan finder man lige meningsfyldt arbejde, der ikke bliver udført i forvejen? Og som er interessant for mennesker på 55 år eller mere?

I Assens Kommune på Vestfyn er der lige nu 34 personer i seniorjob, og 21 ansøgninger om seniorjob er under behandling. På den baggrund er embedsmænd blevet sendt i ’det kreative hjørne’ af politikerne i byrådet. Det fortæller Lone Akselsen (S), formand for Job- og Arbejdsmarkedsudvalget i kommunen.

»Vi har bedt kommunaldirektøren og jobcenterchefen om at komme med bud på mulige seniorjob. De skal være meget kreative, for de skal finde job, som både giver mening for den enkelte, og samtidig må seniorjobberne ikke gå ind og løse opgaver, som skal løses af ordinært ansatte,« fortæller Lone Akselsen.

Guide på Segway

I nordjyske Hjørring er man kommet langt med at udvikle job til ældre. Kommunen har således udarbejdet et helt katalog af mulige seniorjob. Det drejer sig blandt andet om:

  • Mentor. Personen støtter børn og unge ved for eksempel at være voksenven, hjælpe unge med at komme op om morgenen eller støtte børn ved skoleskift.
  • Kommuneguide. Om sommeren arbejder personen med at køre rundt i uniform på en Segway og guide de mange norske turister i området samt dele turistbrochurer ud. Om vinteren går personen til hånde i de lokale turistforeninger. Ordningen eksisterer allerede med fleksjobbere og kan udvides.
  • Piccoline. En ekstra hånd i børnehaver, fritidsordninger eller andre institutioner til at klare praktiske opgaver med alt fra at gøre klar til møder, hjælpe til i køkkenet eller fungere som en slags bedstemor for børnene.

Formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, Ivan Leth (S), fortæller, at det ligger ham meget på sinde, at man kun opretter seniorjob, der giver mening for den enkelte.

»De ældre medborgere skal ikke sendes ud i dummejob, der nærmest har karakter af at skulle skræmme dem væk fra den ellers udmærkede seniorjobordning. Jobbene skal være meningsfyldte for den enkelte,« siger Ivan Leth.

Skræmme-eksempel

Ivan Leths udtalelse skal ses i lyset af, at det ikke altid lykkes at imødekomme ældre lediges ønsker. Det kan den 58-årige Mette Lehmann fra vestjyske Fanø tale med om. Hun vil gerne bruge sin erfaring som grafisk designer, men har fået et seniorjob med et helt andet indhold. Om formiddagen arbejder hun udendørs med blandt andet at male, fjerne affald rundt om på øen samt vaske busskure og vejskilte, Om eftermiddagen er hun på rådhuset, hvor hun blandt andet ordner post og er i kantinen.

»Der er nok af opgaver i kommunens administration, hvor de kunne bruge mine kvalifikationer som grafisk designer, så det ærgrer mig, at jeg ikke får lov til det,« siger Mette Lehmann.

Hun har en klage liggende til behandling i Ankestyrelsen. Hun mener, at kommunen ikke engang har lyttet til hendes ønsker om jobindhold.

Udvider feltet

I Vejle vil man gerne skabe gode seniorjob, og derfor går kommunen nu nye veje. Normalt er det kun kommuner, der kan oprette seniorjob. Men i Vejle har man via sin status som frikommune fået en undtagelse fra reglerne. Fra juni kan private virksomheder få ældre vejlensere ud i seniorjob med seniorjob-tilskuddet på 132.000 kroner om året.

»Vi har faktisk en mulighed for at gøre alvor af al talen om det grå guld,« siger formanden for Jobudvalget i kommunen, Christa Laursen (S), og uddyber: 

»De her ældre har en kæmpe erfaring med i bagagerummet, og mange af dem kommer fra det private erhvervsliv. Så det er helt oplagt at få dem ud i private virksomheder igen, og jeg føler mig overbevist om, at erhvervslivet i Vejle nok skal være med til at løfte opgaven. Der er masser af muligheder for skabe gode seniorjob.«

Christa Laursen er med i bestyrelsen for Vejle Havn og nævner den som eksempel på et godt sted at etablere private seniorjob.

»Havnen skal terrorsikres, og her kunne der godt blive brug for erfarne folk, der ved noget om at tackle forskellige situationer og sikkerhed. Der kan godt ligge opgaver, som rækker ud over, hvad det faste personale skal stå for,« siger Christa Laursen.

Stort rykind

I København er der 100 mennesker i seniorjob og omkring 200 nye på vej. Det har fået kommunen til at planlægge en ny måde at håndtere ansøgere på, fortæller Lise Valentin Bayer, som er kontorchef i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

»Hvor vi tidligere har haft en ren håndholdt indsats i forhold til at finde seniorjob, har vi i dag udviklet en digital platform, hvor arbejdsgivere kan slå seniorjob op, og hvor ledige kan lægge deres cv ind,« fortæller Lise Valentin Bayer og fortsætter:

»Vi har dog en gruppe af ufaglærte ledige, som det er svært for os at finde egnede seniorjob til, og hvor vi har fortsat den håndholdte indsats. I forhold til denne gruppe arbejder vi lige nu på at få oprettet en enhed, hvor ufaglærte seniorjobbere rundt om i byen skal bistå med at renholde veje, parker, kirkegårde og andre offentlige områder.«

Fortrænger fastansatte

I de kommuner, A4 har været i kontakt med, er man optaget af, at de erfarne seniorjobbere ikke erstatter fastansatte. Altså at man for eksempel fyrer Jørgen fra hans pedelarbejde for derefter at ansætte Kurt i et seniorjob, der til forveksling ligner Jørgens gamle job. Ifølge loven må mennesker i støttet beskæftigelse ikke fortrænge ansatte på almindelige vilkår.  

En undersøgelse fra Sverige viser imidlertid, at der ofte sker fortrængning. I den svenske undersøgelse har man set på virkningerne af, at ledige kommer ud i blandt andet job med løntilskud, virksomhedspraktik og kommunale projekter for ledige. Her viser det sig, at for hver gang ti ledige kommer i støttet beskæftigelse, fortrænger de seks fastansatte i kommunerne.

I Danmark ved man ikke, om der sker en lige så stor fortrængning af fastansatte som i Sverige, når man sender ledige i for eksempel seniorjob eller job med løntilskud. Det oplyser forskningsleder Jacob Nielsen Arendt fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

»Når der nu skal mange flere mennesker i seniorjob, virker det overvejende sandsynligt, at de vil fortrænge nogle fastansatte. Især i en situation hvor kommunerne i forvejen er nødt til at skære ned på bemandingen. Men hvor stor, fortrængningen af fastansatte er, vides ikke, for der er ikke videnskabelige undersøgelser på det her felt i Danmark,« siger Jacob Nielsen Arendt.

Stor mundfuld

Ikke alene skal kommunerne i år finde beskæftigelse til hundredvis af ældre med krav på seniorjob, men også til tusindvis af andre ledige, som skal i løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller fleksjob.

Oven på alt dette kommer så efter alt at dømme de nyttejob, som regeringen vil indføre over for modtagere af kontanthjælp. Hvis nyttejob var indført nu, skulle tusindvis af mennesker på kontanthjælp være i gang med at fjerne affald i naturen, skovle sne eller klare andre samfundsnyttige opgaver. I målgruppen for nyttejob var der i januar mindst 10.500 arbejdsløse, fremgår det af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens Jobindsats.dk.

Jobcentrene får rigeligt at se til, vurderer Thomas Bredgaard, lektor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet

»Kommunerne er meget udfordrede med hensyn til at finde arbejde til alle de ledige. Især fordi kommunerne i forvejen er under kraftig kritik for i mange tilfælde at erstatte ordinære stillinger med støttet beskæftigelse,« siger Thomas Bredgaard.

I Assens Kommune er Lone Akselsen fra Job- og Arbejdsmarkedsudvalget godt klar over, at jobcentret får endnu mere at se til.

»Der bliver lagt et stort pres på kommunerne for at finde alle mulige typer job, samtidig med at vi hele tiden skal tænke meget på at få vores økonomi til at hænge sammen. Vi får ikke mulighed for at ansætte flere i kommunen, når vi skal finde flere seniorjob eller sende kontanthjælpsmodtagere i nyttejob. Det er noget af en opgave, men den må vi jo tage på os,« siger Lone Akselsen.