Seks millioner danskere i 2060

Af

Den danske befolkning vil vokse med knap en halv million over de næste 50 år, forudser en ny befolkningsprog¬nose. Det sker samtidig med, at mange andre europæiske lande vil opleve et markant fald i deres indbyggertal.

BEFOLKNING Det kan godt være, at der i de seneste år er blevet bygget for mange boliger i Danmark. Men går det som forudset i en ny prognose fra EU’s statistikkontor Eurostat, skal der på sigt nok blive brug for de mange ledige huse og lejligheder, der i øjeblikket præger bybilledet i flere af Danmarks største byer.

Over de 50 år vil den danske befolkning primært som følge af en fortsat høj fødselsrate vokse fra de nuværende 5,45 millioner til 5,92 millioner – næsten seks millioner mennesker – i 2060. Det svarer til en årlig befolkningstilvækst på 8.500 personer.

Den forventede befolkningstilvækst i Danmark er bemærkelsesværdig i sammenligning med udviklingen i resten af Europa. Ifølge Eurostat vil EU’s samlede befolkning i de 27 medlemslande kun vokse marginalt fra 495 til 506 millioner indbyggere. Og mange lande vil ligefrem opleve et fald i deres indbyggertal.

Værst går det i absolutte tal ud over Tyskland, der forventes at opleve et fald i sit indbyggertal på knap 11,5 millioner. Målt i procenter går det dog væsentligt hårdere ud over Rumænien og Polen, der begge kommer til at opleve et fald i deres indbyggertal på cirka 20 procent over de næste 50 år.

Helt anderledes ser det ud for Storbritannien, der drevet frem af indvandring og en høj fødselsrate forventes at øge sit indbyggertal med 15,4 millioner. Går det, som Eurostat forudser, vil Storbritannien blive Europas mest befolkningsrige land i 2060 med et samlet indbyggertal på 76,6 millioner.