Samfundet er blevet borgerliggjort

Af Pensioneret LO-konsulent Kurt Kløve Sørensen

På ultra kort tid er det lykkes de borgerlige partier at få sat stort set alt, hvad der bærer præg af solidariske ordninger og fællesskabssystemer over styr. Rendyrket borgerlig ideologi sætter nu dagsordenen

Hvor utroligt det end lyder, er det på mindre end et par år lykkedes at få skabt et synligt borgerligt præget samfund, få væltet store solidariske fællesskabsordninger og afløst det af privatisering af basisinstitutioner, der er fintfølende dele af vort samfunds infrastruktur. Tjenestemandsbegrebet er i store træk væltet og afløst af usikre og dårlige funktionærsystemer, og senest har virksomheder i kommunikationsbranchen indført daglejer-begrebet igen, pakket ind som vikarsystem.

Hermed har dansk erhvervsliv fået skabt synlige A-hold og B-hold på samme virksomhed. Og løn- og ansættelsesvilkårene er angiveligt vidt forskellige, så det tydeligt fremgår, hvem der er »noget værd« og dermed på A-holdet. B-holdet får som ældre ikke de samme pensionsvilkår som A-holdet, selv om de har udført det samme arbejde, og nu mangler vi blot at få skabt disse oldgamle ansættelsesvilkår i bredere målestok.

Man gyser ved tanken, men det er i direkte tråd med den højborgerlige ideologi. Enhver er sig selv nærmest, virksomhederne snupper de yngre veluddannede med de rigtige holdninger, og Fanden tager resten. Vi er på vej mod amerikanske tilstande, hvor tryghed er et fy-ord.

Liberaliseringer er også et solidt skalkeskjul for den borgerlige ideologi, hvilket trafikminister Flemming Hansens (K) udlicitering af togdriften i Midt- og Vestjylland er et godt eksempel på. Her var DSB både billigst, og deres passagerberegninger var præcise, men Arriva løb alligevel med kontrakten, selv om deres tilbud angiveligt var dobbelt så dyrt som DSB’s. Ministerens svar på konkrete spørgsmål var blot et skuldertræk. Jo, DSB skulle for alt i verden væk fra skinnerne.

Men det er jo skatteborgerne, der betaler de kostbare udliciteringskontrakter. Hvad bliver det næste – udlicitering af politiet og forsvaret?

På hele den sociale front er temaet det samme. Nedskæringer uden mening og ældreplejen bliver beskåret via kommunerne, samtidig med at bilismen får kunstigt åndedræt ved, at den miljørigtige kollektive trafik bliver beskåret, så selv studerende får svært ved at finde midler til benyttelsen af den. Det samme gælder ældre og folk i tyndt befolkede landområder, der går sværere tider i møde. Det er godt, at cyklen er opfundet, men for ældre og handicappede er det alligevel tæt på en katastrofe.

Desværre har vælgerne en utrolig kort hukommelse, men mon ikke der er en hel del, der nu alligevel får morgenkaffen galt i halsen, alt imens fiskerne smider sunde fisk over bord igen – stendøde. Jo, vi har fået nye tider – forandringer, der kan mærkes på ultrakort tid. Og så har vi næppe set det værste endnu. Målet er utvivlsomt at få knækket dansk fagbevægelse og nedbragt den høje organisationsprocent gennem love, der får lønmodtagerne til at save den gren over, de selv sidder på og fælde de træer, der hidtil har båret lønmodtagernes tryghed og givet erhvervslivet et stabilt arbejdsmarked. Det bliver meget hurtigt et dyrt regeringsskifte.