Sæt pris på et medlem

Af

Gavekort er en god måde at få medlemmer til at hverve kolleger til fagforeningen, mener Birthe Valentin Nielsen, lokalformand for FOA i Kolding, der indtil nu har udbetalt 35 gavekort på hver 500 kroner. Vi har spurgt, hvordan gavekort rimer på faglig kamp.

Hvor er den naturlige sammenhæng mellem gavekort og fagligt arbejde?

»Gavekortene er ikke bærende i vores indsats for at få flest mulige medlemmer. Vores strategi er det lange seje træk. At gøre opmærksom på, at det kan betale sig at være medlem hos os, fordi vi yder en god service. Både i de situationer, hvor man som lønmodtager får brug for faglig bistand, og helt generelt. Vi tager eksempelvis rundt på virksomhederne og laver løntjek. Gavekortene er kun et sideben, som vi har valgt, fordi nogle medlemmer ude på arbejdspladserne har følt det tabubelagt, at henvende sig til en kollega og opfordre dem til, at melde sig ind hos os. Udsigten til at få et gavekort kan måske tilskynde dem til at tage den snak.«

Har det så givet pote?

»Vi har på et år udbetalt 35 gavekort á 500 kroner, og det har givet 35 nye medlemmer. I den periode har vi i alt fået 75-80 flere medlemmer, så gavekortene tegner sig altså for knap halvdelen. Resten skyldes strejken og vores strategi om kvalitet og synlighed.«

Burde I ikke snarere hverve medlemmer via faglige resultater?

»Jeg kan godt forstå, hvis nogen tænker, at gavekort ikke har meget med fagligt arbejde at gøre. Men det er en metode, som mange virksomheder benytter. Min lokale avis gør det. Som fagforening er vi nødt til at overveje, hvordan vi følger med tiden, og benytte virkemidler, som folk tænder på, og som giver opmærksomhed. Gavekortene er en prøveordning, som vi drøfter på hvert bestyrelsesmøde, og vi har netop besluttet at sænke gavekortbeløbet til 250 kroner for at se, om det halve beløb stadig bidrager til at hverve medlemmer.«

Ærkerivalen Kristelig Fagbevægelse giver også gavekort i stor stil, og det rynker den øvrige fagbevægelse på næsen af. Er I et hak bedre?

»Gavekort er ikke vores fremherskende metode til at hverve medlemmer. Men vi er nødt til at prøve ting af. Der er forskel på medlemmer i dag og for 10 år siden.«

Burde I ikke markedsføre jer på fagligt arbejde frem for pop og fidus?

»Det gør vi også. Gavekort er kun et ekstra ben. Vi satser på kvalitet i serviceydelserne, synlighed og at klæde tillidsrepræsentanterne på til at turde tage snakken ude på arbejdsplads-erne om nytten ved at være i en fagforening.«

Risikerer I ikke at få svingdørsmedlemmer, når de ikke kommer selv, men er overtalt af en kollega?

»Det sker ikke, hvis medlemmerne oplever, at vi yder en kvalitet, der giver dem incitament til at blive. så det satser vi på.«

FOA-formand Dennis Kristensen er slet ikke pjattet med jeres gavekort. Bør I ikke adlyde bossen og afskaffe dem?

»Nu er vi jo en selvstændig afdeling og ikke den eneste FOA-afdeling, som gør det her. Men alle i FOA er enige om, at gavekort ikke kan stå alene.«

HK har droppet hvervegaver og vil nu hellere profilere sig på fagligt arbejde. Gør det indtryk?

»Det er meget fornuftigt. Vi er enige i, at de faglige resultater er udgangspunktet.«

Er fagbevægelsen for kedelig og konservativ i forhold til at gå nye veje – som gavekort?

»Jeg oplever generelt villighed i fagbevægelsen til at prøve ting af, men jeg tror, at ingen kan sige sig fri for en vis konservatisme.«