Sæt arbejdstiden ned for nathold

Af Benedicte Toftegård, offsettrykker og formand for HK’s Mediegrafiske brancheklub i Hovedstaden.

Temaet for de igangværende overenskomstforhandlinger er blandt andet forhøjelse af mindstelønnen, mere i pension og en barselsfond. Det er altid svært at finde en balance mellem krav, der tilgodeser alle, og krav, der kun berører mindre grupper. Som i andre forhold er der ikke så mange »stemmer« i at løse problemer for mindretal.

Et moderne samfund kan ikke fungere, uden at nogen af os arbejder på skæve tider, herunder om natten. Men er det rimeligt, at vi skal betale prisen i form af stærkt forøgede risici for blodpropper, mavesår, tarmsygdomme og brystkræft? Skifteholdsarbejde er i forvejen forbundet med familiemæssige og sociale afsavn.

Skifteholdsarbejderne har i denne omgang forsøgt at råbe forhandlingslederne i CO-industri op på spørgsmålet om arbejdstiden. Især for de mennesker, der arbejder om natten. Børge Frederiksen deltog selv på en skifteholdskonference i november arrangeret af en række københavnske fagforeninger – blandt andet FOA, flere SiD-afdelinger og HK medie & kommunikation. Konferencen samlede 100 deltagere fra 44 helt forskellige arbejdspladser.

Det er ikke noget nyt, at natarbejde er sundhedsskadeligt. Det nye er, at det generelt stigende krav om øget tempo og produktivitet gør nattevagterne mere nedslidende end før. Dårligere bemandinger på maskinerne i industrien og nedskæringer på vikarkontoen i sundhedssektoren gør, at vi ind imellem bliver presset til at arbejde 12-16 timer i træk hen over en nat.

At en nedsættelse af arbejdstiden ikke længere er et presserende krav hos dem med faste dagvagter, burde ikke fjerne forhandlernes fokus fra den belastning, der foregår over for skifteholdsarbejderne. Skifteholdsarbejderne kræver ikke penge, men nedsættelse af arbejdstiden til 30 timer per uge, så kroppen får bedre tid til at komme sig oven på de mange dage med manglende søvn. Hvis hovedforhandlerne vil lytte til et godt råd, så tag det alvorligt, når skifteholdsarbejderne markerer sig.