POLAK I DK

Sådan gjorde vi

Af | @IHoumark

Dette er den hidtil mest omfattende undersøgelse blandt polakker i Danmark.

I alt 726 polakker har svaret helt eller delvist på et spørgeskema.

De centrale spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår bygger på svar fra 404 til 455 personer, da blandt andre studerende, arbejdsløse og fejlindtastninger er sorteret fra.

Undersøgelsen er udarbejdet af Ugebrevet A4, Avisen.dk og Fagbladet 3F. Undersøgelsen er distribueret på nettet med hjælp fra Robert Olejnik fra 3F’s Polske klub i København.

Besvarelserne er indsamlet ved, at vi har henvendt os til 15 grupper på Facebook for polakker i Danmark, der hver især har flere end 1.000 medlemmer. Vi har bedt administratorerne om at lave et opslag med en opfordring til at deltage i vores undersøgelse.

For at forhindre at en bestemt type var særlig tilbøjelig til at deltage, udloddede vi to iPhone-telefoner i en konkurrence blandt deltagerne.

Undersøgelsen er gennemført i juli og august 2015.

Den statistiske usikkerhed er mellem +/- 2,9 og 4,9 procent med konfidensniveau på 95 procent.

Karakteristika ved deltagernes branche og længden på deres ophold i Danmark svarer i det væsentlige til de registerbaserede data, der ellers findes om polakker i Danmark.

Udtalelse fra Søren Kaj Andersen, centerleder og lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet:

»Svarene om deres lønninger flugter meget godt, med det jeg ville forvente. Undersøgelsen resultater ligger tæt op af det, vi fandt i 2012, da vi lavede en undersøgelse blandt arbejdsgivere.«

»Det tyder på, at undersøgelsen giver en god indikation af, hvordan det ser ud i virkeligheden.«