Så har mester fået nok

Af Jan Birkemose, redaktør

Håndværksmestrene er trætte af at miste ordrer til østeuropæiske discountfirmaer. Det burde få Dansk Byggeri til at komme i arbejdstøjet og gøre fælles front med fagbevægelsen.

LEDER Jeg vil hellere lukke end at være med til at underminere vores velfærd med uorganiseret arbejdskraft«. Sådan lyder ordene fra en dansk håndværksmester i Ugebrevet A4’s undersøgelse af arbejdsgivernes holdning til løndumping. Og selv om holdningen skaber øjeblikkelige associationer til de synspunkter, som fagbevægelsen plejer at have monopol på, er der på ingen måde tale om en enkeltstående arbejdsgiver, der har fået cigaren i den gale hals.

Tværtimod mener et overbevisende flertal på hele tre ud af fire håndværksmestre, at indtoget af østeuropæiske virksomheder og billig arbejdskraft fra Østeuropa har skabt unfair konkurrence i den danske byggebranche. Mange har oplevet at miste ordrer til konkurrenter, der opererer med lave østeuropæiske lønninger. Og samtidig føler arbejdsgiverne sig svigtet af både myndigheder og deres egen brancheorganisation Dansk Byggeri, som de ikke mener, gør nok for at sikre, at alle virksomheder konkurrerer på lige vilkår.

Opråbet fra håndværksmestrene er opsigtsvækkende, fordi arbejdsgivernes organisationer – og især Dansk Byggeri – hidtil har kørt på frihjul i bestræbelserne på at håndtere de udfordringer, der blev skabt for det danske arbejdsmarked, efter grænserne blev åbnet ved EU-udvidelsen i 2004. Ganske vist har Dansk Byggeri igennem årene ekskluderet enkelte medlemsvirksomheder, der i overdreven grad har spekuleret i den billige arbejdskraft. Men nogen offensiv eller endsige konstruktiv tilgang til problematikken, kan man ikke beskylde organisationen for.

Løftede skuldre og rystende hoveder var da også den første reaktion fra Dansk Byggeri, da byggefagenes fagforeninger forsøgte at spille den østeuropæiske løndumping ind i de igangværende overenskomstforhandlinger. Byggefagenes fagforeninger har ganske enkelt fået nok. Ikke bare af østeuropæiske plattenslagere, men også af hæderskronede danske virksomheder. Sidstnævnte skummer fløden fra samarbejdet med østeuropæiske fupmagere, der udkonkurrerer danske håndværksmestre med både urimelige og ulovlige lave lønninger. Når det lykkes for fagbevægelsen at få dømt fupmagerne ved Arbejdsretten, er det eneste synlige resultat, at fupmagerne forsvinder ud af landet, mens deres danske partner ikke kan røres.

Fagbevægelsen har derfor ønsket, at arbejdsgiverne skulle acceptere et såkaldt kæde-ansvar, så de danske hovedentreprenører hæfter for de overenskomstbrud, som deres østeuropæiske underentreprenører begår. Hvor alvorligt fagbevægelsen mener kravene om bedre værn mod dumping af løn og arbejdsvilkår, fremgår af en undersøgelse udført for Fagbladet 3F. Undersøgelsen viser, at 7 ud af 10 medlemmer af 3F er villige til at strejke, hvis det ikke lykkes at bremse for østarbejdernes undergravning af overenskomsterne.

I årevis har Dansk Byggeri konsekvent sagt alt det rigtige om problemerne med østarbejderne. Med Ugebrevet A4’s undersøgelse – som Dansk Byggeri selv burde have gennemført for år tilbage – har organisationen fået mandat til at sætte handling bag de fine ord.