S vil stramme lovgivning om mobning

Af | @MichaelBraemer

Socialdemokraterne fremsætter forslag om delt bevisbyrde og godtgørelse i sager om mobning og chikane. HK er begejstret, men de borgerlige partier afvisende.

Arbejdsgivere skal ikke længere kunne slippe godt fra at chikanere eller mobbe sine medarbejdere, mener Socialdemokraterne. Partiet fremlægger i denne uge et forslag til ændring af arbejdsmiljøloven, som indfører delt bevisbyrde i sager om mobning og chikane, ligesom der i forvejen er i sager om sexchikane. Forslaget giver også mulighed for godtgørelse til den, det er gået ud over, når arbejdsgiveren er gået over stregen.

Jan Petersen, socialdemokratisk arbejdsmarkedsordfører, mener, at en nylig højesteretsdom med al ønskelig tydelighed understregede behovet for en lovændring:

En afdelingsleder i en Kvickly-butik ved Århus bliver overfaldet, slået og sparket, da hun forsøger at stoppe et par butikstyve. Da hun – stadig psykisk medtaget – møder på arbejde igen, bliver hun mødt med bebrejdelser og krav om øget effektivitet af chefen, som også vil sende hende efter endnu en butikstyv. Hun sygemeldes og bliver senere fyret.  Sø- og Handelsretten tilkender hende i første omgang en godtgørelse på 50.000, men Højesteret frakender hende erstatningen, selv om den medgiver, at arbejdsgiveren har et medansvar for kvindens tilstand.

»En sådan retstilstand er forkastelig. Det kan ikke være rigtigt, at arbejdsgivere kan slippe ustraffede fra at gøre sine medarbejdere syge,« mener Jan Petersen.

Med forslaget om delt bevisbyrde i sager om mobning og chikane håber han at opnå de samme fordele, som kom ud af at indføre princippet i sager om sexchikane: Øget opmærksomhed på problemet og et større mod hos medarbejderne til at føre sagerne frem.

»På den måde får man arbejdsgiverne til at tænke sig om og opnår dermed en præventiv virkning,« påpeger han.

HK har i de seneste år sat kraftigt ind over for stigende problemer med mobning og chikane på arbejdspladserne. Men forbundet har nærmest været magtesløst, når sagerne er kommet for en domstol. På den baggrund hilser formand for HK/Handel, Jørgen Hoppe, S-forslaget mere end velkomment.

»Med delt bevisbyrde er det op til arbejdsgiveren at bevise, at der ikke er noget om sagen, hvis en krænket kan sandsynliggøre, at der har fundet mobning eller chikane sted. Det vil gøre det 10 gange nemmere at komme igennem med vores sager. Med den nuværende retstilstand har det stor set være umuligt at løfte bevisbyrden,« siger Jørgen Hoppe.

Samtidig med, at Socialdemokraterne fremsætter sit lovforslag, sendes det i høring, og LO-sekretær Marie Louise Knuppert er en af dem, der har indvendinger:

»Der har helt klart vist sig behov for at få lovgivningen skærpet på området. Socialdemokraternes forslag fokuserer meget på arbejdsgivermobning af medarbejdere, men det er jo en kendsgerning, at meget mobning foregår mellem kolleger. Ledelsen er imidlertid også ansvarlig for det, den ikke selv er direkte involveret i, og som den ikke ser. Det er vigtigt at få fastslået,« mener Marie Louise Knuppert.

Lovforslaget ser umiddelbart ikke ud til at kunne samle flertal i Folketinget. Jens Vibjerg, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for regeringspartiet Venstre, siger:

»Ingen tvivl om, at mobning er et meget alvorligt arbejdsmiljøproblem, som har katastrofale følger både for den enkelte og samfundet. Men vi forhandler netop nu om en arbejdsmiljøreform, som gerne skulle føre til en skærpet indsats mod problemet. Derfor ser jeg det som en beklagelig tilkendegivelse af, at Socialdemokraterne ikke vil være med, når de fremsætter deres selvstændige forslag.«

Bent Bøgsted, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti, erkender også de store problemer med mobning. Men de skal løses gennem bedre spilleregler på arbejdspladserne.

Lovændringer, der vil gøre det lettere at føre sager om mobning, tjener kun til at få arbejdsgiverne til at afholde sig fra at ansætte lidt »skæve« medarbejdere af frygt for konsekvenserne, frygter han.