S vil justere efterlønnen

Af

Partierne på Christiansborg er uenige om, hvilken retning den nationale seniorpolitik skal gå. De konservative vil have lavere skat på arbejde. Socialdemokraterne vil ændre efterlønnen og styrke arbejdsmiljøet. Og Dansk Folkeparti håber på en holdningsændring.

I løbet af efteråret vil Socialdemokraterne fremlægge et politisk udspil, der skal gøre det mere fordelagtigt at arbejde samtidig med, at man er på efterløn. Det siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedspolitiske ordfører Jan Petersen til Ugebrevet A4. Med den nuværende ordning får særligt de lavest lønnede relativt lidt ud af at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet, hvis vedkommende går på efterløn. Beregninger viser, at marginalskatten kan komme helt op over 80 procent for en lavtlønnet, der udnytter de nuværende muligheder for at kombinere arbejde og efterløn. Det er især den problematik, Socialdemokraterne vil gøre noget ved, men ellers vil Jan Petersen ikke gå i detaljer omkring udspillet.

Også i regeringen er der planer om at gøre det mere økonomisk fordelagtigt at blive længere på arbejdsmarkedet. I Folketingets åbningstale bedyrede statsministeren, at regeringen vil komme med et større politisk initiativ til foråret.

Uambitiøs seniorpolitik

Men Jan Petersen mener, at regeringen sagtens kan gå i gang med det samme.

»Det politiske system kan bidrage meget aktivt med at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet. Eksempelvis skal vi satse benhårdt på, at arbejdsmiljøet er i orden, ikke kun det fysiske, men også det psykiske. Og vi skal tilrettelægge vores voksenuddannelsessystem, så det henvender sig til alle aldersgrupper,« siger Jan Petersen.

Det ærgrer det socialdemokratiske folketingsmedlem, at regeringens handlingsplan »Flere i arbejde« ikke er mere ambitiøs, når det handler om seniorpolitikken. Den kritik deler Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti:

»Jeg har efterlyst en mere samlet politik fra regeringens side,« siger han.

Ifølge Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører ligger hovedansvaret for seniorpolitikken dog hos arbejdsgiverne:

»Arbejdsgiverne skal ændre holdning til de ældre. Seniorer er en stabil arbejdskraft, der ikke skal tænke på syge småbørn. De befinder sig i en afklaret livssituation, og det er en kæmpefordel for virksomhederne. Mange unge bliver kun i deres job to-tre år. Ældre er langt mere loyale,« siger Bent Bøgsted.

citationstegnDet politiske system kan bidrage meget aktivt med at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet. Eksempelvis skal vi satse benhårdt på, at arbejdsmiljøet er i orden, ikke kun det fysiske, men også det psykiske. Og vi skal tilrettelægge vores voksenuddannelsessytem, så det henvender sig til alle aldersgrupper. JAN PETERSEN, arbejdsmarkedspolitiskordfører for socialdemokraterne

Han ved godt, at det er gratis at tale om holdninger, men mener alligevel ikke, at man kan fastholde de ældre på arbejdsmarkedet ved at svinge pisken over dem eller arbejdsgiverne.

K: Skatten skal ned

De konservatives arbejdsmarkedsordfører, Lars Barfoed, er også modstander af at stille krav til arbejdsgiverne, og han har et generelt indtryk af, at virksomhederne er nået ganske langt. Det næste store seniorpolitiske skridt skal være skattelettelser:

»Det absolut vigtigste for at få folk i alle aldre til at arbejde mere er at give dem en tilskyndelse til at blive og gøre en ekstra indsats,« siger Lars Barfoed.

Den strategi tror Jan Petersen ikke meget på. Han mener, at seniorpolitikken må tage udgangspunkt i, at flere og flere ældre er økonomisk konsoliderede og tit har skabt sig et økonomisk råderum, der gør det muligt at få husholdningskassen til at stemme sammen med efterlønnen.