S vil have europæisk superformand

Af

EU skal være mere effektivt og have en folkelig forankring. Socialdemokraterne vil afskaffe de roterende formandskaber og inddrage de nationale parlamenter.

Det halvårlige EU-formandskab skal afskaffes og erstattes af en stærk formand for stats-og regeringscheferne, mener Socialdemokraterne. Den nye formand skal vælges for en periode på op til to et halvt år og skal stå for den daglige ledelse af EU’s ministerråd og give det europæiske samarbejde en stærkere profil udadtil.

»I et EU med 25 lande er det ikke holdbart med et formandskab, der roterer,« siger EU-ordfører Henrik Dam Kristensen (S).

Meldingen kommer op til, at regeringen, Socialdemokraterne og de radikale på torsdag banker de sidste søm i Danmarks udspil til den kommende EU-regeringskonference. Tanken  er et brud med partiets tidligere EU-politik.

»Sådan som tingene ligger nu, tyder alt på, at formanden for Kommissionen fremover vælges af Europa-Parlamentet, eller, som vi foreslår, af en forsamling af parlamentsmedlemmer og nationale parlamentarikere. Det vil styrke kommissionen. Men vi synes, det er vigtigt, at ministerrådet, der er den nationale forankring i EU, ikke bliver svækket. Begge institutioner er værdifulde for EU og skal styrkes,« siger Henrik Dam Kristensen.

Socialdemokraterne har ikke lagt sig endeligt fast på, hvilke arbejdsopgaver den kommende formand for det Europæiske Råd helt præcist skal have. Men Henrik Dam Kristensen understreger, at den nye formand ikke skal styrkes ved, at der opbygges et nyt stort EU-bureaukrati.
»De forskellige nationale kræfter skal forsat inddrages,« siger han. 

En af de ting, som regeringen og Socialdemokraterne skal diskutere på torsdag, er, hvordan den nye formand skal vælges. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har præsenteret en model, hvor det fortsat er de europæiske stats- og regeringschefer, der vælger formanden, eventuelt opdelt i valggrupper af store, mellem og små lande. Socialdemokraterne overvejer en model, hvor de nationale parlamenter spiller en rolle i valget af den kommende »superformand«.

»Det vigtigste for os er at få et europæisk samarbejde, der er effektivt og forankret. En mulighed er, at de nationale parlamenter inddrages i valget af Det Europæiske Råds formand,« siger Henrik Dam Kristensen.