S og SF: Arbejdsmiljø skal opprioriteres

Af

Både Socialdemokraterne og SF mener, at regeringen underprioriterer arbejdsmiljøet, og at den stærke sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kræft viser behov for at styrke indsatsen mod det dårlige arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeren beder om tålmodighed.

Den nye undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Arbejdstilsynet gør det endnu engang klart, at regeringen er helt galt på den, når den har skåret ned på udgifterne til arbejdsmiljøområdet. Det mener både Socialdemokraterne og SF, som er bestyrtede over, at lavtlønnede grupper har en langt større risiko for at få kræft end andre og mere velstillede grupper.

»Det kan ikke være rigtigt, at lavtlønnede skal påføres så stor risiko for en dødbringende sygdom ved blot at passe deres arbejde. Det er ikke blot en menneskelig katastrofe, men også samfundsmæssigt meget dyrt,« siger Bjarne Laustsen, Socialdemokraternes næstformand i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Han mener, at der er brug for en række af de konkrete forslag, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har skrottet, siden den borgerlige regering tiltrådte i november 2001. Socialdemokraterne vil blandt andet have forpligtet alle brancher til at tilslutte sig Bedriftssundhedstjenesten, som rådgiver virksomhederne om et bedre arbejdsmiljø. Blandt andet transportbranchen, som har en stærkt øget risiko for mange kræfttyper, står i dag uden for ordningen.

SF’s arbejdsmiljøordfører, Lene Garsdal, er blandt andet utilfreds med nedskæringerne på Arbejdstilsynet. Beskæftigelsesministeren bad kort efter sin tiltræden Arbejdsmiljørådet, hvor der sidder repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, om at finde frem til fire indsatsområder, som Arbejdstilsynet skal prioritere fremover. Og indsatsen mod kræftfremkaldende stoffer kom ikke med på listen.

»Den nye undersøgelse viser netop, at der tværtimod er brug for at opprioritere indsatsen i forhold til kræft, og derfor er det noget skidt, at det ikke er et af de fire indsatsområder,« siger Lene Garsdal og bakkes op af Bjarne Laustsen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen kalder kræft et meget alvorligt problem, uanset hvem det rammer. Han mener dog, at der allerede er gjort meget, og beder om tålmodighed, fordi kræft ofte først udvikles mange år efter, at man har været udsat for kræftfremkaldende stoffer:

»Når kræft ikke er blandt de fire prioriterede områder, skyldes det først og fremmest, at der allerede er gjort rigtig meget på kræftområdet. Men det tager lang tid, før resultaterne viser sig. Det er min klare fornemmelse, at virksomhederne tager det her ret alvorligt, og at de arbejder seriøst med at erstatte de kræftfremkaldende stoffer med mindre farlige stoffer.«