S: Mere kontrol med de multinationale

Af | @JanBirkemose

Socialdemokratiets tidligere skatteminister Frode Sørensen vil have flere ansatte i Told & Skat til at jagte selskaber, der sender overskuddet ud af landet for at undgå dansk selskabsskat.

Oplysningerne i Ugebrevet A4 i sidste uge om de manglende skatteindbetalinger fra de multinationale selskaber i Danmark rejser nu krav om, at der sker en øget indsats for at få skatten ud af de store selskaber. En gennemgang af regnskaberne fra de 65 største multinationale selskaber i Danmark viste, at 22 selskaber med en samlet omsætning i Danmark på mere end 50 milliarder kroner sidste år ikke havde betalt en eneste øre i skat.

Mistanken er, at selskaberne ulovligt fører deres overskud ud af Danmark til datterselskaber i andre lande med lavere selskabsskat efter den såkaldte tranfer pricing-metode. Derfor opfordrer tidligere skatteminister Frode Sørensen, S, nu til at opprioritere arbejdet med at kontrollere de multinationale.

»Det er et område, hvor jeg er helt overbevist om, at man vil få pengene mange gange igen, hvis man afsætter de fornødne ressourcer. Man er ganske enkelt nødt til at opruste de afdelinger i Told & Skat, der arbejder med disse områder,« siger Frode Sørensen.

Også Enhedslisten har rejst problemet over for skatteminister Svend Erik Hovmand (V). Partiet ønsker svar på, hvad regeringen vil gøre for at effektivisere kontrollen med de store selskabers skat. Ministeren har endnu ikke svaret på spørgsmålet, men i en pressemeddelelse oplyser han, at det særlige kontor for området i Told- & Skattestyrelsen, der er bemandet med 15 ansatte, allerede arbejder intensivt med problemstillingen. Ministeren er dog af den opfattelse, at omfanget af de mistede skattekroner er langt mindre end de overslag på mellem syv og 14 milliarder skattekroner årligt, som vismændene tidligere har angivet.

»Det er en international problemstilling, hvor Danmark ikke kan køre frihjul,« siger skatteministeren.