S kritiserer sygehusbevillinger

Af | @JanBirkemose

Trods en halvanden milliard stor pulje til afvikling af ventelister bremser finanspolitikken for sygehusenes økonomiske vækst.

Socialdemokratiet er ikke imponeret over VK-regeringens løfter om at forbedre sygehusenes økonomi. Ganske vist har regeringen ekstraordinært bevilget 1,5 milliarder kroner til at afskaffe ventelister, men i skyggen af den bevilling, viser den nye aftale med amterne, som faldt på plads for nylig, at regeringen samtidig bremser for den generelle økonomiske vækst for sygehusene.

»Hvis man tegner sygehusenes økonomi ind på en kurve, er det meget ubehageligt at se på. Så vil man se, at kurven de senere år går stille og roligt opad, i år går det meget op, og så knækker den,« siger Socialdemokratiets finanspolitiske ordfører Pia Gjellerup.

Hun bygger sin kritik på de sidste mange års budgetter for amterne og den netop færdigforhandlede aftale for næste år mellem amterne og regeringen. Et notat fra Socialdemokratiets Analyse og Informationsafdeling viser, at den tidligere regering siden 1993 har øget amternes økonomi til sundhedsbehandling med gennemsnitligt 1.4 milliarder kroner om året. Sidste år bevilgede SR-regeringen yderligere 2.1 milliarder kroner til dette års forbrug, og efter regeringsskiftet har VK-regeringen så lagt yderligere 1.5 milliarder kroner oven i til bekæmpelse af ventelister.

Men allerede fra næste år falder amternes økonomi til sygehusene. Dels er regeringens pulje til nedbringelse af ventelister et engangsbeløb, og dels giver den nye økonomiaftale med amterne for 2003 kun 750 millioner kr. ekstra til sygehusene og 500 millioner ekstra kr. til medicin.

»Afhængig af hvor meget amterne får brugt af ventelistepuljen i år, er der ingen tvivl om, at økonomien er høj i år, men den falder under alle omstændigheder næste år. Det viser tallene notorisk,« siger Pia Gjellerup.

Hun mener desuden, at puljen til ventelisterne kunne anvendes med mere omtanke. Flere overlæger har de seneste uger kraftigt kritiseret ekstrabevillingen for ikke at tilfalde de grupper på hospitalerne, som har det mest akutte behov. Mens de kirurgiske afdelinger har svært ved at udnytte ressourcerne, er der mangel på ekstra midler på eksempelvis de langtidsmedicinske afdelinger.

»Det er tale om et engangsbeløb, der udnyttes på en meget hidsig måde, der gør, at man ikke får det for pengene, som man burde få. Det skyldes, at sygehusene flytter rundt på resurserne for at få fat i de ekstra penge. Det er ikke klogt at forcere, når man ønsker at effektivisere sygehusvæsenet, for det største problem er mangel på personale, og der kan kampen om ventelistepuljen udløse nogle uheldige mekanismer,« siger Pia Gjellerup.