S-kommuner siger nej til boligsalg

Af Lotte Hansen, freelancejournalist

Socialdemokratiske borgmestre i de store omegnskommuner vil ikke være med til at sælge ud af de almene boliger. Dermed ligner regeringens plan en fuser. Bendt Bendtsen (K) er skuffet.

Modstand  I denne uge fremsætter regeringen efter planen en lov, som i en forsøgsperiode skal gøre det muligt for landets 8.000 almene boligafdelinger at tilbyde lejere at købe deres bolig.

Forudsætningen er dog, at de kan få enten kommunen eller boligorganisationen med på at skrive en ansøgning. Men allerede inden lovforslaget er nået Folketinget, sætter en række socialdemokratiske københavnske omegnsborgmestre en kraftig kæp i hjulet.

Ugebrevet A4’s rundringning til de 10 borgmestre i landet, der har flest almene boliger i deres kommune, viser, at netop de kommuner omkring København med store koncentrationer af almennyttigt boligbyggeri allerede nu melder pas overfor forslaget. Det gælder Gladsaxe, Brøndby, Hvidovre, Rødovre og formentlig også Ballerup og København. Dermed bliver regeringen sandsynligvis nødt til at nedjustere sit skøn på 5.000 solgte boliger over tre år med mindst en fjerdedel. Ifølge de udregninger, der ligger til grund for regeringens forsøgsordning skal over 1.200 eller knap hver fjerde almene bolig sælges i de københavnske omegnskommuner. Med den massive modstand blandt især de socialdemokratiske borgmestre ser det regnestykke ud til langt fra at kunne gå op.

Der går klondyke i det

Forsøgsordningen med salg af almene boliger er en del af sidste års finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som nu er omsat til et lovudkast. Forslaget er en vigtig del af VK’s regeringsgrundlag.

Ambitionen var, at alle landets en million beboere i almene boliger frit skulle kunne vælge, om de vil eje eller leje deres bolig. Men først kammeradvokaten og senere Dansk Folkeparti har siden medvirket til en kraftig udvanding af forslaget. Det nuværende lovudkast har netop været i høring hos en lang række interesseorganisationer. I bemærkningerne til loven lægger regeringen stor vægt på, at et salg kan bruges til at løse en række sociale problemer i boligområderne.

Forslaget skal »modvirke de senere års opsplitning på boligmarkedet med yderligere koncentration af svage grupper i det almene byggeri …,« hedder det.

I København er overborgmester Jens Kramer Mikkelsen dog ikke begejstret for salg, fordi kommunen mangler boliger, men overborgmesteren vil ikke udelukke, at der er enkelte tunge områder, som kunne løftes gennem et salg.

»Som led i at fastholde de familier, der havde tænkt sig at flytte fra de tunge områder, er det her en god mulighed, der er afdelinger her i byen, som i forvejen løfter alt for meget, og vi vil gerne modvirke koncentration af svage grupper i det almene byggeri,« siger Jens Kramer Mikkelsen.

Boligmanglen er stor

Han garanterer samtidig, at et salg ikke vil mindske antallet af almene boliger i København.

Flere borgmestre i omegnskommunerne tror ikke på regeringens tanker om, at et salg kan modvirke problemer i de tunge områder. De mener, at det vil gå den modsatte vej, så længe boligmanglen er så stor, som den er.

citationstegnDer går klondyke i den. Det første, de nye ejere gør, er at udskifte deres hoveddør, så man kan se, de er ejere og ikke lejere. Erik Nielsen (S),borgmester i Rødovre

»De beboere, der er på boligsikring og boligydelse, får jo aldrig mulighed for at købe deres bolig, og de skal dø, før der kan flytte nye ind, for der er ikke andre steder, de kan bo,« siger Brøndbys borgmester Kjeld Rasmussen (S). Han bakkes op af sine partifæller i de andre omegnskommuner med mange almene boliger.

»Flertallet i vores kommunalbestyrelse er enige om, at det her skaber social ubalance, man tror det her vil forhindre sociale ghettoer, men det vil virke fuldstændig modsat,« siger Hvidovres borgmester Britta Christensen og tilføjer: »I forvejen kan vi ikke leve op til efterspørgslen af anvisningsboliger, vi får ca. 250 nye på listen hvert år.«

På venteliste til de sociale anvisningsboliger står der i øjeblikket 1800 personer alene i Hvidovre.

I Gladsaxe tilføjer borgmester Karin Søjberg Holst (S):

»Det er ikke så mærkeligt, at vi i omegnskommunerne er enige, vi har alle de samme problemer, for få boliger og for stort pres på vores akutte lister til,« siger hun.

I Rødovre tog borgmester i Rødovre, Erik Nielsen (S) sidste år sine kolleger i byrådet med til den skotske by, Glasgow, for at se på, hvad der sker, hvis man lader nogle beboere i almene bebyggelser købe deres lejlighed.

»Der går klondyke i den. Det første, de nye ejere gør, er at udskifte deres hoveddør, så man kan se, de er ejere og ikke lejere. Derefter forfalder mange af bebyggelserne, fordi de forskellige ejergrupper alle skal blive enige, hver gang man vil renovere en bygning, og det kan de ikke,« siger han.

Minister skuffet

Den ansvarlige minister på området Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen er skuffet over den kølige modtagelse hos de socialdemokratiske borgmestre:

»Jeg undrer mig ikke over, at de socialdemokratiske borgmestre og boligbevægelsen er enige.

Men man kan undre sig over, at de kommuner, der ofte råber op om ghettoisering, ikke vil tage imod et instrument, der netop afhjælper disse problemer,« siger Bendt Bendtsen.

Han kan dog hente støtte fra sin partifælle i Århus. Den ansvarlige rådmand fra magistraten for tekniske anliggender i Århus og fungerende borgmester Poul B. Skou (K) kan godt se, at forslaget kan være med til at løse en boligsocial opgave i de tunge områder.  Han mener, at kommunen kan bruge ordningen som gulerod overfor de boligforeninger, der gerne vil bygge nye almene boliger.

»Jeg vil ikke afvise, at den boligforening, der går ud og sælger, får en højere byggekvote, næste gang de skal fordeles,« siger han, og tilføjer: »Jeg synes, det er en god idé, at kommunen kan udpege nogle steder offensivt i forhold til bedre spredning af ejerformerne,« siger han.

Samme holdning har den socialdemokratiske borgmester i Odense, Anker Boye.

»Jeg kunne godt forestille mig, at et blandet ejerskab kunne løsne op for de store koncentrationer af almene boliger,« siger Anker Boye, som dog understreger de tætte bånd til boligbevægelsen:

»Det er vigtigt, at det er et styret forløb, hvor kommunen samarbejder med både boligafdelingerne og boligorganisationer om et salg,« siger han.

Vender man næsen længst vest på vil borgmester Johnny Søttrup (V) heller ikke afvise et salg, men i Esbjerg er salg ikke det største boligtema i kommunen. Det er til gengæld de mange tomme boliger. Næsten alle almene boligforeninger i kommunen melder om tomme lejligheder, og borgmesteren er ikke i tvivl om at det er de nye afdragsfrie lån til boligejere, der har fået beboerne til købe et hus i stede for at blive i de almene boliger.