S har lukket udlændingeflanken

Af | @JanBirkemose
| @IHoumark

Vælgerne har efterhånden lige så stor tiltro til Socialdemokraternes som regeringens udlændingepolitik. Men indvandring og integration er fortsat et minefelt for S, mener eksperter.

OMKLAMRING De borgerlige har den bedste politik, når det gælder flygtninge og indvandrere. Den holdning havde flertallet af vælgerne i 2001. Men siden da har billedet ændret sig, så næsten lige så mange vælgere har tiltro til Socialdemokraterne som til regeringen på udlændingeområdet.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Epinion Capacent for Ugebrevet A4 anser 44 procent af vælgerne regeringen – og 38 procent Socialdemokraterne – som bedst til at sikre en fornuftig politik i forhold til at give udlændinge ophold og integrere dem.

Henrik Qvortrup, tidligere pressechef for statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og nuværende chefredaktør på Se og Hør, mener, målingen viser, at Socialdemokraterne har haft vælgermæssig succes med deres »kopi« af regeringens udlændingepolitik på mange punkter.

»Det er givet, at Socialdemokraterne har fået en del ud af at lægge sig op ad regeringen i udlændingepolitikken,« siger Henrik Qvortrup.

Direktøren for Foreningen Nydansker, Torben Møller-Hansen, har et andet bud på vælgernes holdningsskift.

»En del af forklaringen kan være, at mange vælgere ligesom undertegnede ser et behov for, at der bliver åbnet for fornyet indvandring. Og her mener vælgerne nok, at en regering med Socialdemokraterne i spidsen vil have bedre mulighed for at åbne døren for kvalificerede indvandrere end regeringen sammen med Dansk Folkeparti,« siger Torben Møller-Hansen.

En årsag til vælgernes stigende tiltro til Socialdemokraterne på udlændingeområdet kan også være, at en del vælgere mener, at Dansk Folkeparti har strammet regeringens politik for meget. Netop modstand mod Dansk Folkepartis politik var ifølge en A4-undersøgelse med til at give stor opbakning til Ny Alliance, da det blev dannet i maj.

Når vælgerskaren giver næsten lige mange point til en borgerlig og en socialdemokratisk ledet regering på udlændingeområdet, kan det føre til, at politikområdet rutsjer ned ad den politiske dagsorden. Det ville være dejligt, mener direktør Torben Møller-Hansen:

»Det vil være godt for integrationen, hvis vi slipper for den skingre debat, hvor religion, kultur og social baggrund blandes sammen. Hvis vi får anerkendt, at over 100.000 nydanskere hver dag går på arbejde og i mange tilfælde til lav løn.«

Potentiale som valgtema

Selv om udlændingedebatten er kold for tiden, så kan den hurtig blive varm igen under en valgkamp, vurderer blandt andre Henrik Qvortrup:

»Selv om vælgerne vurderer, at Socialdemokraterne ligger tættere på regeringen i flygtninge- og indvandrerpolitik, så kan regeringen stadig hente stemmer på området. For Socialdemokraternes politik kan ikke betragtes isoleret. Helle Thorning-Schmidt bliver nødt til at lege med SF’s Villy Søvndal, og så ved vælgerne godt i hvilken retning, det bærer.«

Valgforsker og lektor ved Aalborg Universitet Johannes Andersen mener, at udlændingepolitikken fortsat vil være et farligt område for Socialdemokraterne.

»Udlændingepolitikken er ikke længere trumfkort for de borgerlige. I dag opfattes »fornuftig flygtninge-indvandrerpolitik« også som god integration, og det er til fordel for Socialdemokraterne. Men det bliver aldrig et trumfkort for partiet,« siger Johannes Andersen.

Integrationskonsulent og radikal kommunalpolitiker i København Manu Sareen mener, at Socialdemokraterne fortsat skal oppe sig på udlændingeområdet:

»Socialdemokraterne gør for lidt for at hjælpe indvandrerne i forhold til at løse blandt andet problemer med integration i folkeskolen og dårlige boligområder,« siger Manu Sareen.