S: Flerårig aftale om erhvervsskoler

Af Karsten Christensen

Trods skarp kritik fra S, SF og Enhedslisten fastholder regeringen sit udspil om massive besparelser og nye puljeordninger på uddannelsesområdet .

Med regeringens udspil om besparelser på uddannelsesområdet har landets erhvervsskoler ikke en chance for at opstille et fornuftigt og ansvarligt budget – selv ikke ét år ud i fremtiden. Det skaber stor usikkerhed og gør det vanskeligt at forbedre uddannelserne, mener Lotte Bundsgaard, socialdemokratisk medlem af Folketingets Uddannelsesudvalg.

I sidste uge beskrev Ugebrevet A4 regeringens planer om at spare milliarder på uddannelsesinstitutionerne og lægge pengene i puljer, som institutionerne derefter kan søge. Derudover viser Undervisningsministeriets egne tal, at godt 200 millioner kroner forsvinder helt ud af sektoren. På den baggrund foreslår Lotte Bundsgaard i stedet en flerårig aftale, hvor der hvert år sættes 110 millioner kroner af til at styrke erhvervsskolerne.

»Lad os nu give erhvervsuddannelserne den nødvendige ro, så tiden og ressourcerne ikke går med at spæne rundt efter puljepenge,« lyder appellen fra Lotte Bundsgaard.

Hun får medhold af SF’s Aage Frandsen og Enhedslistens Pernille Rosenkrantz-Theil i sin kritik af regeringens uddannelsespolitik.

Aage Frandsen kalder det grotesk, at regeringen med statsministeren i spidsen taler om fremtidens finanslov, når der samtidig sker nedskæringer på uddannelsesområdet, og han undrer sig over, at handelsskolerne har fået løfte om flere penge, mens for eksempel de tekniske skoler må forvente nedskæringer.

Pernille Rosenkrantz-Theil kalder ideen om omstillingspuljer forfejlet, fordi den reelt betyder nedskæringer. Hun påpeger, at skolerne ikke kan budgettere med midlerne fra omstillingspuljerne. Derfor vil hun have puljerne tilbage til skolerne.

Venstres finanspolitiske ordfører, Kristian Jensen, afviser blankt kritikken og opfordrer fagbevægelsen og oppositionen i Folketinget til at spille konstruktivt med i regeringens bestræbelser på at forbedre uddannelserne.

»De særlige omstillingsreserver skal bruges fremadrettet til at sikre, at danske uddannelser kommer i verdensklasse. Derfor er det op til skolerne at skabe nye ideer og forbedringer, som kan udløse midler fra omstillingsreserverne,« siger Kristian Jensen.