S: Boligsalg skal udskydes til efter valg

Af | @MichaelBraemer

Socialdemokraternes boligordfører er ikke overbevist om Dansk Folkepartis nyerklærede modstand mod salg af almene boliger og vil bruge Grundloven til at få lovforslaget udskudt.

Socialdemokraterne vil udskyde regeringens lovforslag om salg af almene boliger til efter et folketingsvalg, hvis forslaget ikke kommer til at afvige væsentligt fra skitsen i den embedsmandsrapport, som netop har været ude til høring. Erhvervs- og Økonomiministeriet modtog 22 høringssvar, alle med kritiske bemærkninger til planerne.

»Jeg er parat til at gå i spidsen for indsamlingen af de 60 underskrifter i Folketinget, som det kræver at få udskudt lovforslaget, og jeg tror, det bliver meget let,« siger boligordfører for Socialdemokratiet Lissa Mathiassen med henvisning til, at modstand mod boligsalget også findes hos Enhedslisten, SF, radikale og Kristelig Folkeparti.

Senest har også Dansk Folkeparti (DF) – som er regeringens eneste forligsmulighed – vendt tommelfingeren nedad over for boligudsalget. Ikke mindst kommunernes betænkeligheder og frygt for at miste boliger til social anvisning har gjort DF´s tidligere skepsis til direkte modstand. Holdningsændringen glæder Lissa Mathiassen, men får hende ikke til at slå koldt vand i blodet. Hun frygter, at DF’s støtte kan købes for godbidder. For eksempel i form af fjernelse af racismeparagraffen.

»Lovforslaget skal udskydes med udgangspunkt i Grundloven for at få afklaret spørgsmålet om ekspropriation. Men samtidig vil det give luft til at få afklaret og drøftet de mange alvorlige konsekvenser af det vidtrækkende forslag,« siger Lissa Mathiassen.

Hun har siddet i samråd om spørgsmålet både med økonomi- og erhvervsminister Bent Bendtsen (K) og justitsminister Lene Espersen (K) og oplevet dem affærdige ethvert juridisk og teknisk spørgsmål med »det har vi ikke overvejet«. Og hun gyser ved tanken om, at der på det grundlag skal udfærdiges et lovforslag i løbet af et par måneder.

Den kritik, der er haglet ned over økonomi- og erhvervsministeren og hans embedsmænd i forbindelse med planerne om at åbne for salget af den knap halve million almene boliger har ikke fået ham til opgive ævred.

Han henviser til, at salget er en del af regeringsgrundlaget, og erklærer sig parat til at gå i dialog med kommunerne om en fornuftig løsning på anvisningsproblemerne.