Ringe kendskab til fagforbunds hjemmesider

Af | @JanBirkemose

Trods kostbare satsninger på internetsider aner fire ud af ti medlemmer af fagforeningerne ikke, om deres forbund har en hjemmeside. Kun hvert ottende medlem bruger hjemmesiden regelmæssigt, viser ny undersøgelse, der chokerer forbundenes webredaktører.

Kontaktproblemer Fagbevægelsens intensive millionsatsning på at udbygge kontakten til medlemmerne via internettet får en regulær knockout i en ny undersøgelse, som konsulentfirmaet PLS Rambøll offentliggør i dag. Selv om otte ud af ti danskere i dag har adgang til internettet, viser undersøgelsen, at det ikke er på fagforeningernes hjemmesider, at danskerne bruger tiden. Hele 40 procent af fagforeningsmedlemmerne ved slet ikke, om deres fagforening har en hjemmeside, og for a-kassernes medlemmer er det tilsvarende tal 45 procent.

Samtidig viser undersøgelsen, der er foretaget blandt 997 repræsentativt udvalgte danskere, at kun en lille gruppe medlemmer bruger hjemmesiderne regelmæssigt. 12 procent oplyser, at de er inde på deres fagforenings hjemmeside hver måned, mens 72 procent stort set aldrig logger sig ind eller slet ikke ved, om der er en hjemmeside.

citationstegnDer har nok været en tendens til, at hjemmesiderne er blevet opfattet som et appendiks til resten af organisationen. Holdningen har vel været, at sådan noget må vi også have, uden man har spurgt sig selv om, hvad man skal bruge det til. Ole Sønderby Petersen, webredaktør i HK

De tilsvarende tal for a-kasserne er endnu lavere. Her angiver hele 81 procent, at de stort set aldrig er på hjemmesiden, eller at de ikke ved, om hjemmesiden eksisterer.

Den nye undersøgelse, som PLS Rambøll har givet titlen »IT-baseret medlemsservice«, bliver modtaget med vantro og overraskelse i fagbevægelsen. Landets største fagforbund HK med 370.000 medlemmer er gennem det seneste par år gået i spidsen for en voldsom IT-mobilisering, der skal lokke flere af medlemmerne til regelmæssig kontakt med forbundet via internettet.

Måbende webredaktører

Resultatet er over 100 hjemmesider i HK-regi og en massiv satsning på interaktive værktøjer, der har høstet stor anerkendelse. HK's webredaktør Ole Sønderby Petersen er derfor overrasket over de opsigtsvækkende konklusioner i den nye rapport.

»Det er ret chokerende. Der findes næppe den organisation eller iskiosk, der ikke har en hjemmeside i dag, og når otte ud af ti danskere i dag er på nettet, har jeg meget svært ved at forklare, hvordan det kan være, at så mange af fagforeningernes medlemmer ikke kender til de tilbud, der er,« siger Ole Sønderby Petersen.

Han erkender dog, at internettet stadig er i sin barndom, og at en manglende forståelse i fagforeningerne for mulighederne kan være en af forklaringerne på det store ukendskab blandt medlemmerne.

»Der har nok været en tendens til, at hjemmesiderne er blevet opfattet som et appendiks til resten af organisationen. Holdningen har vel været, at sådan noget må vi også have, uden man har spurgt sig selv om, hvad man skal bruge det til.«

citationstegnFor SiD’s vedkommende svarer det til 30.000 mennesker. Tænk, hvis de var mødt op på det lokale fagforeningskontor i stedet, så havde der da været nok at se til. Palle Smed, redaktør i SiD

Ole Sønderby Petersen tvivler dog på, at 40 procent af HK's medlemmer ikke ved, om HK er på nettet. Dels viser flere undersøgelser, at forbundets medlemmer er meget åbne over for og interesserede i ny teknologi, og dels viser HK's egen besøgsstatistik, at hjemmesiderne hver måned besøges af 70.000 forskellige personer, hvoraf 83 procent er medlemmer. Det svarer til, at knap 16 procent af medlemmerne hver måned logger sig på – til forskel fra undersøgelsens resultat for alle fagforeninger på 12 procent.

»Vores grundlæggende filosofi er, at medlemmerne skal opleve en ekstraværdi ved at besøge os på internettet. Derfor tilbyder hjemmesiderne en række services, som medlemmerne ellers vil have svært ved at opnå. Det kan være mulighed for at sammenligne sin løn med andres i enten samme branche, eller hvordan man ved at skifte branche måske kan stige i løn. Det kan også være kurser, kompetenceafklaring og rådgivning,« siger Ole Sønderby Petersen.

Tilfredse brugere

PLS Rambølls undersøgelse viser dog også, at de medlemmer, der regelmæssigt besøger fagforeningernes hjemmesider, er godt tilfredse og meget interesserede i de nye muligheder, som blandt andre HK tilbyder, og som er godt på vej til også at vinde indpas på resten af forbundenes hjemmesider.

Omkring halvdelen af alle medlemmerne erklærer sig interesserede i at få mulighed for at følge deres egne sager via nettet, blive genkendt af computeren, så ens interessefelter hurtigt bliver dækket ind, samt mulighed for at sammenligne løn med andre medlemmers. Størst interesse findes blandt de unge medlemmer og blandt dem med mellemlange eller lange uddannelser. Tre ud af ti medlemmer mellem 18 og 25 år besøger hver måned deres fagforenings hjemmeside.

Og blandt de veluddannede er kun en fjerdedel uvidende om, hvorvidt der er en hjemmeside, mens det samme tal for de medlemmer, der har stoppet deres uddannelse efter grundskolen, er 60 procent.

Netop den positive indstilling fra de medlemmer, der benytter hjemmesiderne, får it-chef i PLS Rambøll Poul Juel Lauridsen til at mene, at optimismen bør overvinde de umiddelbare bekymringer over det store ukendskab.

»Der er tale om et enormt potentiale, når medlemmerne så klart giver udtryk for, at de gerne vil bruge de services, som hjemmesiderne i mange tilfælde faktisk tilbyder. Men det er vigtigt, at fagforeninger tager problemet alvorligt, for internettet giver dem chancen for at komme i kontakt med de 90 procent af medlemmerne, fagforeningerne ellers aldrig hører noget til. Dertil kommer, at internettet kan medvirke til at give medlemmerne en oplevelse af de værdier, de får for deres kontingent,« siger Poul Juel Lauridsen.

Tvivlsomme millioner

En anden konklusion på rapportens resultater kunne være, at internettet, når alt kommer til alt, er opreklameret og aldrig kan indfri de forventninger, som har udløst millioninvesteringerne.

Når 80 procent af danskerne har adgang til nettet, men alligevel ikke aner, at fagbevægelsen har et tilbud i cyberspace, er internettets fremtid så ikke i virkeligheden et fatamorgana inde i webredaktørernes hoveder?

Nej, siger Poul Juel Lauridsen.

»Jeg tror ikke på hypotesen om, at internettet er opreklameret. Erfaringer med homebanking, rejsebooking og Den Blå Avis peger entydigt i den anden retning. Brugerne accepterer gerne selv relativt komplicerede hjemmesider, hvis de har en umiddelbar gevinst ved det. Men et problem for mange hjemmesider i fagbevægelsen er, at de informerer, uden at der er nogen form for interaktivitet, og at brugerne derfor ikke opnår en øjeblikkelig gevinst,« siger Poul Juel Lauridsen.

Inden for LO-forbundene er et større antal webredaktører gået sammen i et uformelt netværk, hvor målet ikke er at træffe beslutninger, men derimod udveksle ideer, strategier og problemløsninger. En af deltagerne i netværket er LO's webredaktør Stig Poulsen. Han mener heller ikke, at den nye undersøgelse skal resultere i panik.

»Det er positivt, at mere end halvdelen af forbundenes medlemmer bruger deres forbunds hjemmeside. Det gælder særligt, når vi tager i betragtning, at hjemmesider trods alt er en forholdsvis ny teknologi, og at vel omkring 20 procent af medlemmerne endnu ikke har adgang til internettet,« siger Stig Poulsen og fortsætter:

»Men der er også, som undersøgelsen viser, stadig god plads til, at flere kan gøre brug af fagbevægelsens hjemmesider. Og når medlemmerne er godt tilfredse med den mulighed, så er der ingen grund til at tøve med yderligere initiativer,« siger webredaktør i LO, Stig Poulsen.

Lovende fremtid

De samme toner lyder fra redaktør Palle Smed fra SiD's Fagbladet. Han mener, at internettet endnu er så ungt, at det er mere relevant at fokusere på de 60 procent, der kender hjemmesiderne, end de 40 procent, der endnu ikke har opdaget mulighederne.

»60 procent er da flot. I dag har tre ud af fire SiD-medlemmer adgang til nettet, men for bare tre år siden var det kun hver fjerde. Der er simpelthen sket en eksplosion i internetadgang, og der er slet ingen tvivl om, at det antal medlemmer, der i dag bruger vores hjemmeside, vil vokse markant i de kommende år,« siger Palle Smed, der samtidig hæfter sig ved, at 12 procent ifølge rapporten besøger hjemmesiderne hver måned.

»For SiD's vedkommende svarer det til 30.000 mennesker. Tænk, hvis de var mødt op på det lokale fagforeningskontor i stedet, så havde der da været nok at se til. Vores egne tal viser desuden, at der er langt flere af vores medlemmer, der besøger hjemmesiderne,« lyder det fra SiD-redaktøren, som oplyser, at 33 procent af medlemmerne er inde på hjemmesiden mindst en gang om måneden.

I Dansk Sygeplejeråd tøver kommunikationschef Erik Harr derimod ikke med at skyde på hjemmesidernes kvalitet som en forklaring på de 32 procent medlemmer, der kender hjemmesiderne, men som stort set aldrig besøger dem.

»For dem må det handle om, at indholdet ikke har været så interessant, at de har følt behov eller interesse for at vende tilbage. Der må vi tage udfordringen op og sørge for, at indholdet er så godt som muligt. Det betyder, at hjemmesiderne aldrig kun må være information fra organisationerne, men også skal være et forum, der afspejler brugernes behov og holdninger,« siger Erik Harr.

Han mener samtidig, at ukendskabet blandt de 40 procent skyldes, at fagforeningerne har været for dårlige til at oplyse medlemmerne om mulighederne.

»Ud af 70.000 medlemmer i Dansk Sygeple-jeråd har vi 5.000 daglige besøg på vores portal.

Derfor mener jeg ikke, man kan tale om en fiasko. Men det ville da være rart, hvis vi også kunne få fat i de sidste 40 procent.«