Reglerne gælder da ikke for mig

Af Peer Olander

I Århus har de konservatives borgmesterkandidat klistret sine valgplakater oven på kulturplakater for eksempelvis koncerter i byen. Et brud på kommunens retningslinjer, hævder Kulturguiden, der sætter plakater op i Århus. Borgmesterkandidaten, Marc Perera Christensen tilstår, men fortsætter med at bryde reglerne.

Du har vel overtrådt retningslinjerne med dine plakater?

Ja, men jeg har indskærpet over for Konservativ Ungdom, at de fremover skal sætte mine plakater op, så man kan læse om arrangementerne på mindst én plakat nedenunder.

Hvad får dig til at tro, at borgerne ønsker en borgmester, som overtræder kommunens egne retningslinjer?

Ved sidste valg hang der socialdemokratiske plakater på standerne, så der blev retningslinjerne også overtrådt. Det kom der en socialdemokratisk borgmester ud af.

Skal en borgmesterkandidat ikke overholde kommunens retningslinjer?

Det gør jeg da også.

Men du siger jo lige…

Jeg har beklaget.

Men så har du vel overtrådt retningslinjerne?

Jeg kan jo godt høre, hvad det er for et ærinde, du er ude i. Men hør nu her: Jeg har indskærpet over for Konservativ Ungdom: ’Sæt nu de plakater ordentligt.’ Så er der ikke meget mere i det. Med mindre du vil holde kog i den her med, at de borgerlige er nogle slemme nogle. Den eneste regel, jeg har brudt, er, at der skal tages højde for det, der klæbes over.

Er det god eller dårlig skik at overklæbe andres plakater?

Det er jo en del af begrebet fri plakatering. Det synes jeg er helt fair.

Så du har ikke noget imod, at andre fjerner eller overklæber dine plakater?

Nej, overhovedet ikke.

Du argumenterer med, at når andre overklæber plakaterne, så må du også. Så kan du vel også argumentere for, at når andre snyder med skatten, så må du også?

Nej, for skatten er ikke et frit gode. Skatten er et lovkrav. Inden vi satte plakater op, kontaktede jeg Århus kommune og fik at vide, at søjlerne er til fri plakatering. Først da vi havde sat op, sender Kulturguiden et regelsæt fra 1997, som ikke figurerer på kommunens hjemmeside. Det er jo ikke retningslinjer, som er offentligt tilgængelige.

Når du overklæber plakater med kulturelle arrangementer, kan du så forstå, hvis andre har den opfattelse, at målet med din kulturpolitik er at fremme dig selv frem for kulturen?

Nej, plakatstanderne har været brugt af politiske partier tilbage til halvfemserne. Det er bare fordi, jeg er konservativ, at der er den her debat. Det er sandsynligvis fordi, venstrefløjen har en agenda via Kulturguiden. Alle de gange, hvor Enhedslisten har klistret søjlerne til, ringede Kulturguiden ikke til medierne. Der kørte ikke det her pressestunt. Jeg har ikke noget imod, at søjlerne bliver klæbet til. Men jeg har noget imod, at du og medierne ringer, fordi det er en borgerlig politiker, der gør det.

De kulturelle arrangementer har måske fået offentlige midler til deres plakater. Når du overklæber dem, er du så ikke med til at spilde skatteydernes penge?

Nej, det er søjler til fri plakatering. Det er Kulturguiden, der spilder kulturinstitutionernes penge ved at klaske mere end en plakat op på hver søjle. Her hvor jeg står, kan jeg se fire plakater for det samme arrangement. Det er jo nok med én. Det siger retningslinjerne. Så kan vi bruge de tre andre.

Vil det sige, at du fremover kun vil opsætte en plakat per søjle?

Nej, vi bruger plakatsøjlerne fuldt ud resten af valgkampen, og det glæder jeg mig til. Plakater kommer og går – demokratiet består.