Regeringen vil nedbringe sygefraværet

Af | @MichaelBraemer

Beskæftigelsesministeren kommer i maj med et udspil til bekæmpelse af, hvad han kalder »et stort samfundsmæssigt problem: Et spild af ressourcer – både for samfundet og den enkelte.«

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) præsenterer på en konference i maj et debatoplæg om nedbringelse af sygefraværet. Det skal diskuteres med blandt andre arbejdsmarkedets parter, før regeringen fremlægger en handlingsplan.

Mens løsningerne mangler, er problemet efterhånden blevet minutiøst kortlagt.

En nylig rapport fra Beskæftigelsesministeriet anslår, at det samlede sygefravær svarer til 140.000 fuldtidsstillinger og koster erhvervsliv og stat 27 milliarder kroner om året. Og prisen stiger, for danskerne bliver mere og mere syge, og sygdomsperioderne bliver længere og længere.

I gennemsnit har privatansatte ni sygedage, mens offentligt ansatte bliver hjemme 13 dage om året. Kvinder er mere syge end mænd, ældre mere syge end unge, og ansatte med børn mere syge end dem uden børn. Københavnere har større sygefravær end jyder og fynboer, og medarbejdere på store arbejdspladser har mere fravær end medarbejderne på små.

De virksomheder, som har det dårligste psykiske arbejdsmiljø, har også det højeste fravær, viser en nyere dansk undersøgelse. Og ifølge Arbejdsmiljøinstituttet skyldes en tredjedel af al sygefravær dårligt arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeren har foreslået at benchmarke virksomheder på deres sygefravær – altså offentliggøre antallet af sygedage på hver enkelt virksomhed – for ad den vej at presse virksomhederne til at gøre noget ved problemet. Men forslaget er stødt på modstand hos et flertal i Folketinget, som sammen med Dansk Arbejdsgiverforening peger på, at man på den måde uretfærdigt vil stemple virksomheder, der har påtaget sig et socialt ansvar ved at ansætte folk i skåne- og fleksjob, som dårlige arbejdspladser.