Regeringen vil lette skatten med penge fra pensionsopsparing

Af

Et stop for indbetalingerne til den Særlige Pensionsordning indgår som et vigtigt element i regeringens interne overvejelser om den kommende skattepakke. Overvismanden er ikke begejstret. Dansk Folkeparti er positivt indstillet.

I disse dage sidder embedsmænd i de økonomiske nøgleministerier og leder efter frie kroner på de offentlige budgetter, der kan indgå i den kommende skattepakke. Og ifølge flere centrale kilder har embedsmændene og regeringen et godt øje til at stoppe indbetalingerne til den Særlige Pensionsopsparing (SP).

Alle lønmodtagere og selvstændige indbetaler hver måned en procent af bruttolønnen til SP. Indbetalingen er tvungen, og hvert år løber det samlede SP-bidrag op i cirka syv milliarder kroner. Opsparingen bliver med renters rente udbetalt, når indbetaleren går på pension. Således er SP ikke en skat i klassisk forstand, men for den enkelte borger opleves ordningen ved, at der trækkes et tvungent beløb. En følelse, der unægteligt minder meget om en skat. Og derfor er SP interessant i de fastlåste skatteforhandlinger mellem Venstre og de konservative.

For det første kan en ophævelse af SP give borgerne en konkret oplevelse af, at de får flere penge til sig selv efter skat. For det andet vil en ophævelse af SP øge statens beskatningsgrundlag, fordi indbetalingerne i dag først er skattepligtige, når pensionen til sin tid bliver udbetalt. Endelig harmonerer tanken med regeringens bestræbelser på at indføre mere valgfrihed i det danske pensionssystem. 

»En ophævelse af SP er ikke en rigtig skattelettelse, og den kan ikke stå alene. Men den kan fungere som sukker på pillen og gøre vores skatteudspil mere spiseligt, fordi midlerne fra SP betyder, at vi kan slippe for store nedskæringer,« som en fremtrædende borgerlig politiker siger.
Den økonomiske overvismand Torben Andersen er dog ikke umiddelbart glad.

»Det er vigtigt, at der bliver sparet op til fremtidens velfærd. Vi kan ikke være sikre på, at de midler, der slippes fri fra SP, bliver brugt til opsparing,« siger han.

Overvismanden advarer også regeringen mod at sende flere penge ud i forbrug uden en tilsvarende besparelse i de offentlige udgifter.

»Selv om væksten ikke er så stærk i øjeblikket, er det alt for tidligt at lempe på finanspolitikken,« siger han. 

Det synspunkt bakker den radikale partileder Marianne Jelved entydigt op om. Hun er samtidig bekymret for, at en afskaffelse af SP vil føre til uligheder i det danske pensionssystem:
»SP er en fordel for de økonomisk svageste, der sjældent har en god privatpensionsopsparing. Der er ikke brug for at skabe større økonomisk forskel mellem fremtidens pensionister. At stoppe SP er en ualmindelig dårlig ide.«

Eftersom Socialdemokraterne også ønsker at bevare SP, har Dansk Folkeparti fået den politiske nøglerolle. Og her er tonerne anderledes:

»Oprindeligt var SP en midlertidig ordning, og befolkningen skal have tillid til, at midlertidige ordninger er midlertidige,« siger DF’s gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl.

Han mener ikke, at SP er afgørende for opsparingen i samfundet. Ifølge Thulesen Dahl har folk vænnet sig til SP og indbetaler derfor mindre på deres private pensionsopsparinger. Han vil ikke på nuværende tidspunkt låse sig fast på, at SP skal ophæves i år:

»For os afhænger det især af, hvordan en afskaffelse af SP påvirker økonomien, og det må regeringen vurdere. Men vi er positive.«