Regeringen uden flertal for aktieoptioner

Af

Skatteministeren regner med at kunne vedtage den nye lov om beskatning af aktieoptioner inden sommerferien. Men Dansk Folkeparti har store betænkeligheder og vil have beregninger af den sociale profil.

Det er fortsat uklart, om regeringen kan få flertal for sin foreslåede ændring af skattereglerne for aktieoptioner, så de fremover bliver beskattet som aktieavance og ikke som lønindkomst. Det blev tydeligt efter den eksperthøring om lovforslaget, som Folketingets Skatteudvalg holdt i sidste uge.

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) glæder sig over, at de fire deltagere i panelet, heriblandt to af Danmarks mest respekterede skatteeksperter, revisor Kresten Amby og professor Ole Bjørn, alle mener, at aktieoptioner er kommet for at blive, og at det fremlagte lovforslag er gennemarbejdet. 

»Jeg regner med, at vi kan få loven på plads inden sommerferien sammen med Dansk Folkeparti,« siger Svend Erik Hovmand.

Dansk Folkepartis støtte til lovforslaget er helt afgørende, fordi Socialdemokraterne for længst har meldt ud, at de vil stemme nej. Men skatteministeren kan ikke være sikker på, at Dansk Folkeparti vil bære lovforslaget hjem. Ifølge Dansk Folkepartis skatteordfører, Mikkel Dencker, kan partiet se to store knaster, som stadigvæk er uafklarede efter høringen.

»Regeringen har ikke tænkt på, hvordan lovforslaget spiller sammen med aktieavancebeskatningsloven. Og det skal være klart, inden vi stemmer for,« siger Mikkel Dencker.

Konkret pegede ekspertpanelet på, at lovforslaget i sin nuværende form vil betyde, at folk bliver beskattet forskelligt af deres aktieoptioner alt efter deres ægteskabelige status, og om de bor i ejerbolig eller ej.

Uklar social profil

Den største knast for Dansk Folkeparti er dog, at lovforslaget har en uklar social profil. Langt de fleste personer med aktieoptioner er i dag højtlønnede og betaler derfor en marginalskat på 63 procent af deres aktiegevinster. Med lovforslaget falder det til 43 procent, som er aktieavanceskatten.

Professor Ole Bjørn fra Syddansk Universitet siger, at lovforslaget klart begunstiger de højtlønnede på de lavtlønnedes bekostning. Samtidig gør han opmærksom på, at en lang række lønmodtagere i det offentlige ikke får samme mulighed.

»Flere særordninger vil være med til at skævvride systemet og give større forskel på beskatning af løn i dette land,« siger Ole Bjørn.

Det får Mikkel Dencker til at efterlyse nogle ordentlige beregninger, der undersøger lovforslagets sociale profil, inden partiet vil stemme for lovforslaget.

Svend Erik Hovmand er klar over, at forslaget i første omgang først og fremmest er en fordel for de højtlønnede, men han tror, at lovændringen vil betyde, at aktieoptioner bliver udbredt til flere medarbejdergrupper:

»Lovforslaget er ikke lige så nidkært og millimeterretfærdigt, som Ole Stavad (socialdemokratisk skatteordfører, red.) gerne ville have. Men vi prøver at fastholde og tiltrække veluddannet arbejdskraft fra hele verden, og her er en ny aktieoptionslov et vigtigt redskab,« siger skatteministeren.

Høringen blev afholdt efter, at Folketingets Skatteudvalg havde stillet store spørgsmålstegn ved Skatteministeriets beregninger for statens provenutab. I det oprindelige lovforslag havde ministeriet anslået det årlige provenutab til 30-40 millioner kroner. En beregning, som Ken L.

Bechmann, lektor ved Handelshøjskolen i København og en af Danmarks aktielønseksperter, foretog for Ugebrevet A4, viste imidlertid, at staten ville tabe op til 230 millioner kroner om året ved lovforslaget. Det har nu fået Skatteministeriet til at ændre sin beregning, så det anslåede provenutab bliver på 103 millioner kroner. Ken L. Bechmann er fortsat meget skeptisk over for lovforslaget:

»Hvis optionsaflønning i sig selv er en så vigtig del af aflønningen, skulle man tro, at selskaberne selv uden en skattebegunstigelse vil anvende optionsaflønning på passende vis. Undersøgelser viser da også, at der har været en kraftig stigning i anvendelsen af optionsaflønning – vel og mærke uden den begunstigelse, som regeringen lægger op til,« siger han.