Regeringen har hånden på nødbremsen

Af

Danamrk kan egenhændigt lukke for østeuropæisk arbejdskraft de første to år efter EU-udvidelsen. S og SF vil skærpe kursen mod illegalt arbejde, inden de nye lande optages.

De første to år efter optagelsen af nye lande i EU kan Danmark af egen kraft suspendere »arbejdskraftens frie bevægelighed«, hvis en uventet stor tilstrømning af arbejdere fra Østeuropa presser dele af det danske arbejdsmarked. Men efter de to år skal danske skridt tages i overensstemmelse med EU. Det fastslår regeringen i et notat til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. Regeringen offentliggør efter nytår detaljerne i den såkaldte »sikkerhedsmekanisme«, som skal være klar, når EU fra 2004 optager de nye lande i Østeuropa.
Notatet blev fremlagt i sidste uge, efter at Ugebrevet A4 offentliggjorde en Gallup-undersøgelse af polakker og esteres syn på arbejde i EU. Undersøgelsen tydede på, at østeuropæerne er langt mere mobile end hidtil antaget herhjemme. 25 procent af esterne og 14 procent af polakkerne svarede, at de kunne forestille sig at arbejde i Vesteuropa inden for de første fem år i EU.

Regeringen oplyser i notatet, at Arbejdsmarkedsstyrelsen og de regionale arbejdsmarkedsråd nøje skal følge udviklingen i de enkelte brancher og regioner. Østeuropæere kan dække et dansk behov for arbejdskraft – for eksempel i sundhedssektoren, ældreplejen og blandt højtuddannede teknikere. På andre områder kan stor tilstrømning af østeuropæere imidlertid medføre øget arbejdsløshed eller pres på lønnen, erkender regeringen.

Hvis der bliver pres på arbejdsmarkedet inden for bestemte områder, kan Danmark stoppe udstedelsen af arbejdstilladelser, som stadig er en forudsætning for at være lovligt i Danmark i længere tid:

»Man vil overvåge, om der sker noget regionalt, om der er noget inden for bestemte brancher, eller det er folk fra et bestemt land, der kommer hertil. Man kan så stoppe arbejdstilladelser fra et bestemt land,« fastslog beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen i sidste uge.

På baggrund af A4’s undersøgelse foreslår Dansk Folkeparti, at Danmark – ligesom Tyskland og Østrig – indfører en overgangsperiode på syv år, før arbejdskraftens frie bevægelighed også gælder for de nye EU-lande i Østeuropa. Men forslaget afvises af både regeringen og Socialdemokraterne. Derimod har S og SF anmeldt en forespørgselsdebat til hele tre ministre, som kommer i skudlinjen 6. februar:

»EU-udvidelsen betyder, at der kommer flere arbejdere hertil fra Polen og andre østeuropæiske lande. Regeringen må sende et signal til domstole og anklagemyndighed om, at de nye og højere strafferammer om illegalt arbejde skal slå igennem i praksis. Vi må også sikre, at det organiserede arbejdsmarked har de nødvendige redskaber til at holde brodne kar ude,« siger SF’s arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn.