Regering vil diskriminere deltidsansatte

Af | @JanBirkemose

Lovforslag om skattefri sygdomsforsikring vil give deltidsansatte ringere forhold end deres fuldtidsansatte kolleger.

Regeringens lovforslag, der skal give skattefrihed til virksomheder og ansatte med arbejdsgiverbetalte sygeforikringer, kommer alligevel ikke til at gælde for alle medarbejdere. I et svar til Dansk Industri skriver skatteminister Svend Erik Hovmand (V), at det vil være muligt at begrænse ordningen, så deltidsansatte og ansatte med lav anciennitet holdes ude.

Dansk Folkeparti, der bakker op om forslaget, har ellers krævet, at skattefriheden kun skulle gælde for virksomheder, der gav tilbuddet til alle sine ansatte. Men med den nye udlægning af teksten ser det ud til, at Venstre og Konservative alligevel nærmer sig en situation, der ligger tæt op af deres oprindelige tanker om, at skattefriheden skulle gælde, selv om virksomhederne kun forsikrede nogle af deres ansatte.

Enten betyder undtagelsen af deltidsansatte, at de slet ikke vil få tilbudt sygeforsikringer, eller også kommer det til at betyde, at arbejdsgiveren kun betaler en del af udgifterne, der står i forhold til den deltidsansattes arbejdstid. Dermed skal den deltidsansatte selv betale en del, og det vil for det fleste vedkommende betyde, at de de facto ikke får tilbuddet, fordi de ikke har råd til selv at hive penge op af lommen. I begge tilfælde mener jurister, som Ugebrevet A4 har talt med, at der vil være tale om et brud med EU-direktivet om deltidsansættelse. Her fremgår det nemlig, at deltidsansatte ikke må stilles dårligere end deres fuldtidsansatte kollegaer.

Undtagelserne i lovforslaget giver samtidig et nyt perspektiv til lovforslaget om deltid, hvor modstandere af forslaget mener, at det vil give arbejdsgiverne mulighed for at tvinge ansatte ned i tid. Hvis loven om sygeforsikringer vedtages, vil det altså også blive muligt at tvinge medarbejdergoder fra ansatte, der går ned i tid.