STRESS OG JAG

Reformræs rammer arbejdsmiljøet på jobcentre

Af

Flere jobcentre får påbud af Arbejdstilsynet, fordi det psykiske arbejdsmiljø er for dårligt. For mange opgaver og vold og trusler hører til blandt problemerne. Men også reformræs giver usikkerhed og går ud over trivslen, mener HK og Socialrådgiverforeningen.

En påsat brand i 2012 har givet de ansatte på jobcentret i Syddjurs uhyre svære arbejdsbetingelser. 

En påsat brand i 2012 har givet de ansatte på jobcentret i Syddjurs uhyre svære arbejdsbetingelser. 

Foto: Annelene Petersen/Scanpix

Jobcentret i Syddjurs Kommune fik i foråret en rød smiley og fire påbud af Arbejdstilsynet om at rette op på det psykiske arbejdsmiljø.

95 sager i alt sad hver sagsbehandler ifølge tillidsfolkene med, mens fagforeningen anbefaler omkring 50. En medarbejder var sygemeldt med stress. Andre turde ikke tage en sygedag, selvom de rent faktisk var syge, for så ville kollegerne få for travlt.

Sådan står der i Arbejdstilsynets tilsynsrapporter, som Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i.

Desværre har vi ikke kunnet give medarbejderne optimale kår. Tilværelsen har været omskiftelig, siden jobcentret nedbrændte, og personalet er flyttet en del rundt. Jørgen Andersen, direktør for velfærd, Syddjurs

Her beskriver medarbejderne en stor pukkel af komplekse sager, hvor der er lange forsinkelser, og mange borgere venter et år, før deres sag bliver behandlet. Det er umuligt at nå lovens tidsfrister i alle sager, og socialrådgiverne kan ikke slippe arbejdet, når de kommer hjem. Arbejdspresset betyder, at medarbejdere har svært ved at koncentrere sig og får hukommelsesbesvær.

Arbejdsdagen blev en periode meget besværlig, da en påsat brand i 2012 forvandlede jobcentret til aske, fortæller direktør for velfærdsområderne Jørgen Andersen.

»Desværre har vi ikke kunnet give medarbejderne optimale kår. Tilværelsen har været omskiftelig, siden jobcentret nedbrændte, og personalet er flyttet en del rundt. Samtidig har der været flere store reformer, hvor medarbejderne har skullet arbejde på nye måder. I perioder har sagsbehandlerne haft for mange sager,« erkender direktøren. Han understreger, at Syddjurs er godt i gang med at forbedre arbejdsmiljøet.

Flere jobcentre er pressede

Det er ikke kun på jobcentret i Syddjurs, at arbejdsmiljøet halter. Ni jobcentre er lige nu registreret med en rød eller gul smiley for dårligt arbejdsmiljø.

Ni jobcentre med ondt i arbejdsmiljøetDisse ni jobcentre er i juli måned registreret med rød eller gul smiley for dårligt arbejdsmiljø.
Kilde: Arbejdstilsynets Databank Note: Jobcenter Aarhus har efter indsamlingen af data gjort indsigelse mod den røde smiley. Denne indsigelse behandler Arbejdstilsynet netop nu. Under behandlingen af sagen har jobcentret en grøn smiley på tilsynets hjemmeside.

Særligt slemt ser det ud med det psykiske arbejdsmiljø. I første halvdel af i år er der givet lige så mange påbud for psykisk dårligt arbejdsmiljø som hele sidste år.

Arbejdstilsynets statistik viser, at hver gang tilsynet besøger ti jobcentre, udstikker de i gennemsnit syv påbud i alt.

Påbud på stribeArbejdstilsynet udstikker i gennemsnit 7 påbud for hver 10 jobcentre, de besøger.
Kilde: Arbejdstilsynets Databank

Samtidig oplever Socialrådgiverforeningen flere henvendelser fra medarbejdere, der er stressede og forvirrede. Tre store reformer på halvandet år om førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge gør hverdagen presset. Fra reformerne blev vedtaget i Folketinget, til de skulle implementeres, er der gået få uger.

»Medarbejderne befinder sig i et fagligt og personligt kaos. De sidder med nye arbejdsopgaver og nye måder at tænke på, uden at organisationen er faldet på plads. Og de har ikke nået at sætte sig ind i lovgivningen,« fortæller Mads Bilstrup, regionsformand for socialrådgiverne i Region Nord- og Midtjylland.

Der er et pres på trivslen og arbejdsglæden. De fleste klarer mosten og udfører deres job, men der er også medarbejdere, som bliver syge af det. Ilse Asmussen, områdeformand, HK/Kommunals beskæftigelsesudvalg

Også i HK oplever man, at forandringerne hastes igennem.

»Der er et pres på trivslen og arbejdsglæden. De fleste klarer mosten og udfører deres job, men der er også medarbejdere, som bliver syge af det,« siger Ilse Asmussen, områdeformand for HK/Kommunals beskæftigelsesudvalg.

Arbejdsmiljøet bliver yderligere forværret af, at jobcentrene blandt andet kritiseres i pressen, så borgerne på forhånd er skeptiske, når de møder en sagsbehandler. Samtidig er nogle ledige frustrerede over kontanthjælpsreformen, fortæller Ilse Asmussen. Hun mener, at medarbejderne på jobcentrene mangler accept og anerkendelse.

Ansættelser hjælper på arbejdsglæden

For at styrke beskæftigelsesindsatsen har Syddjurs Kommune besluttet at ansætte ni medarbejdere mere efter sommer, og bygningen med jobcentret er ved at blive opbygget. Begge dele skulle også gerne forbedre arbejdsklimaet, håber Jørgen Andersen, direktør for velfærdsområderne.

»Medarbejderne kan se, at arbejdsvilkårene bliver bedre. Vi gør noget, og det skal gerne slå igennem hurtigt,« understreger han.

Kommunernes Landsforening tror også, at stemningen på jobcentrene bliver bedre, når reformerne lander. En af intentionerne bag reformerne er, at der bliver mindre bureaukrati og bedre tid til borgerne. Det skulle gerne give mere arbejdsglæde, mener chefkonsulent Ulrik Petersen, som godt forstår, at reformerne lige nu ’giver sved på panden’.

HK og Socialrådgiverforeningen er enige i, at der er mange gode elementer i beskæftigelsesreformerne. Men organisationerne efterlyser, at de får ro til at gennemføre dem, så arbejdsglæden kan stige.