Reform af arbejdsmarkedet kommer kaotisk fra start

Af | @MichaelBraemer

A-kasser og kommuner er rasende: Mindre end to uger før arbejdsmarkedsreformen træder i kraft, ved de ikke, hvad deres opgaver er. Brok, svarer V-ordfører, der mener, at det er nu, de skal træde i karakter på den arbejdsmarkedspolitiske scene.

Politikerne har været et halvt år om at forberede arbejdsmarkedsreformen »Flere i arbejde«. Men de, der skal gøre reformen til virkelighed, får højst et par uger til at leve op til nye krav og arbejdsgange. Det er udtryk for en bemærkelsesværdig mangel på forståelse for, hvad man sætter i gang, mener sekretariatschef i A-kassernes Samvirke Torben Dam Jensen.

Ifølge reformen, som Folketinget vedtog lige før det gik på juleferie, skal alle nyledige fra 1. januar lægge deres cv ind i en elektronisk bank. Har de ikke gjort det efter fire uger, står de ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og er dermed ikke berettiget til dagpenge. Rådigheden skal kontrolleres af a-kasserne.  

»Vi burde have en indkøringsperiode på mindst et halvt år. Konsekvensen bliver, at vi ikke kommer til at overholde frister og regler den første, lange tid. Det er synd, at reformen skal løbes skævt i gang med masser af stress og bitterhed hos de involverede, for vi ser mange gode intentioner i reformen og gode muligheder for, at a-kasserne kan blive mere aktive og synlige i arbejdet for at få ledige beskæftiget,« siger Torben Dam Jensen.

Den elektroniske kommunikation mellem a-kasserne og Arbejdsformidlingen (AF) er heller ikke på plads, påpeger han. Det betyder, at AF hver uge skal aflevere papirlister over ledige til a-kasserne som led i det nye samarbejde.

Torben Dam Jensens frustration deles af socialdirektør i Aalborg Kommune og tidligere direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen Preben Buchholt. Kommunerne har ansvaret for arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med reformen, men socialdirektøren aner ikke, hvad det er, hans kommune skal sørge for.

»Hvem er omfattet af kravet om at komme i cv-banken – kun nyledige eller alle kontanthjælpsmodtagere? Og hvordan skal det håndteres? Der er ikke udarbejdet nogen bekendtgørelse, og derfor mangler vi grundlaget for at administrere reformen,« siger Preben Buchholt.                       

Han kritiserer også, at cv-banken først i midten af det nye år vil spille sammen med Arbejdsformidlingens it-system Amanda, så kommunerne indtil da vil være bebyrdet af dobbeltarbejde med indtastning. 

»Vi har 5.500 kontanthjælpsmodtagere i kommunen, og mange får brug for hjælp til deres cv. Der bliver snarere tale om »Færre i arbejde«, for jo flere ressourcer, vi skal bruge på administrative opgaver, desto færre kan der bruges på at få folk i arbejde. Politikerne burde enten have oppet sig og fået de administrative forudsætninger på plads eller have udskudt loven,« mener Preben Buchholt.

Tvivl om a-kassers rolle

Hos a-kasserne hersker der også tvivl om, hvilken rolle de får lov til at spille i bestræbelserne på at få deres ledige medlemmer i arbejde.

Ledige sikres fremover personlig kontakt mindst hver tredje måned, og andre aktører end AF kan komme til at stå for kontaktforløbet. Blandt andre Sygeplejerskernes a-kasse og Dansk Metals a-kasse har mange års gode erfaringer med lignende kontaktforløb samt jobformidling. De havde forstået forligsteksten og det lovforberedende arbejde sådan, at deres indsats kunne fortsætte i samarbejde med AF – en forventning, som beskæftigelsesministeren imidlertid fik til at vakle i et svar til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, hvor han fastslår, at kontaktforløbet skal i udbud, før det kan overgå til andre end AF.

»Hvis bekendtgørelsen kommer til at indeholde den begrænsning, ser jeg det som et klart forligsbrud,« siger Jens Frank, faglig sekretær i Funktionærernes og Tjenestemændenes Forbund, som repræsenterer sygeplejerskerne.

Jan Petersen, arbejdsmarkedspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, som er en af regeringens forligsparter, er opmærksom på problemet.

»Jeg betragter ikke forliget som udmøntet, før muligheden for samarbejdsaftaler er til stede,« fastslår han kort. 

Venstres arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Jens Vibjerg, overlader den problematik til Arbejdsmarkedsstyrelsen, som skal udmønte reformen i praksis. Generelt afviser han kritikken af reformens hurtige ikrafttræden som brok.

»Havde vi sagt, at reformen skulle virke 1. april, havde de brokket sig 25. marts. Hvis ikke a-kasserne kan klare opgaverne med cv-banken, tvivler jeg på, at de har så meget at byde på, som de selv siger, og at de vil kunne løfte opgaverne i forbindelse med den anden del af arbejdsmarkedsreformen, som kommer i det nye år.«