Radikale redder daghøjskoler

Af Karsten Christensen

En aftale mellem de radikale og regeringen sparer daghøjskolerne for den lønsumsafgift, som skatteministeren ellers ville pålægge dem.

Alle partier i Folketinget er enige med regeringen og de radikale om, at også daghøjskolerne skal undtages fra pligten til at betale den såkaldte lønsumsafgift – en slags arbejdsmarkedsbidrag for momsfrie virksomheder.

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) havde ellers i sit forslag lagt op til kun at fritage dele af den folkeoplysende virksomhed fra at betale afgiften, og det galdt altså ikke daghøjskolerne. I et svar til Folketingets Uddannelsesudvalg forsvarede ministeren sin disposition med, at daghøjskoler ikke kan sammenlignes med folkeoplysende foreninger.

Men få dage efter havde piben fået en anden lyd. Med sine ni mandater i ryggen havde den radikale Anders Samuelsen fået en aftale i stand med regeringen om, at al undervisning på det folkeoplysende område skal fritages fra lønsumsafgiften.

Aftalen mundede ud i et ændringsforslag, som Hovmand blandt andet begrundede med, at staten ikke ligefrem skulle tjene på loven om, at daghøjskolerne skulle overgå til kommunalt regi.

»Ændringsforslaget fremsættes for ikke at skabe en konkurrencemæssig ulige situation mellem den folkeoplysende  voksenundervisning og daghøjskoleundervisningen, som både kan have et folkeoplysende og et beskæftigelsesfremmende sigte,« skrev skatteministeren i begrundelsen for sin holdningsændring.

I sig selv kunne de radikale ikke sikre flertal for ændringen. Men alle partier har tiltrådt forslaget – SF med den bemærkning, at partiet gerne hjælper regeringen med at begrænse skadevirkningerne af de kortsigtede nedskæringer på uddannelsesområdet.

»Men forslaget retter langt fra op på alle de skader, regeringen har påført uddannelses- og folkeoplysningsområdet, og vi ser stadig lang vej til en offensiv og fremtidsrettet satsning på uddannelse,« skriver SF i betænkningen , som Folketingets Uddannelsesudvalg har afgivet.

Forslaget ventes vedtaget på fredag.