Punktum for et halvt års slag om deltid

Af

Drøftelser i elvte time om en deltidsaftale mellem LO og regeringen endte uden resultat, da beskæftigelsesministeren ikke kunne garantere, at ingen kan tvinges på deltid.

Trods langvarige protester vedtog Folketinget i fredags endeligt regeringens lov om deltid. Vedtagelsen skete efter drøftelser i elvte time mellem Beskæftigelsesministeriet og LO om en særaftale.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) tilbød efter pres, at  fagbevægelsen selv kunne forhandle bestemmelser ind i deres overenskomst, som dermed ville gælde frem for loven. Konkret indeholdt udkastet til en aftale med regeringen tre punkter:

  • Loven gøres underordnet i forhold til tilsvarende bestemmelser i overenskomsterne om deltid. Det fagretlige system og ikke de almindelige domstole skal afgøre, om overenskomsten har et sådant indhold, at den kan fortrænge lovindgrebet på området.
  • Områder, hvor arbejdstilrettelæggelsen betyder, at deltidsarbejde ikke kan lade sig gøre - eksempelvis holddrift og weekeend-arbejde - er undtaget for indgrebet.
  • Det fastslås, at tillidsrepræsentanten inddrages forud ved beslutning om deltidsansættelse.

Men drøftelserne endte uden resultat. LO’s forretningsudvalg sagde nej til tilbudet, fordi beskæftigelsesministeren ikke kunne garantere en beskyttelse af de ansatte mod at blive tvunget på deltid. LO’s formand Hans Jensen siger:

»Det er helt afgørende, at overenskomstparterne kan forhandle de fornødne beskyttelsesbestemmelser, når der gives adgang til at aftale deltidsbestemmelser. Beskæftigelsesministeren har ikke ønsket at opfylde LO’s model for, hvordan loven kan vige for overenskomster. Han har krævet, at overenskomsterne som minimum skal indeholde lovens bestemmelser. Det betyder, at der ikke kan forhandles frit og fair.«

Ifølge LO-formanden er det »ideologiske overtoner« i regeringen, der har  umuliggjort en aftale.

»Hele forløbet omkring deltidsloven har vist, at regeringens respekt for den danske aftalemodel er for dårlig. De tror ikke på os, når vi siger, at deltidsadgang bliver mulig,« siger LO-formanden.

Claus Hjort Frederiksen mener, at det var fagbevægelsen, som ikke var indstillet på at give den enkelte lønmodtager fri ret til deltid.

»Regeringen var indstillet på at imødekomme fagbevægelsens ønske om, at parterne fik mulighed for at indarbejde deltidslovens regler i de kollektive overenskomster, så det var overenskomsterne, der kom til at gælde,« siger han.