Psykiske arbejdsskader især for kvinder

Af Mie Kirstine Rasmussen, NET-Redaktionen

Kønsforskelle slår også igennem i arbejdsskader, viser EU-undersøgelse.

Arbejdsmiljø Arbejdsskader som astma, allergi, hudsygdomme, stress og psykiske forstyrrelser rammer oftest kvinder. Derimod skyldes mænds sygemeldinger almindeligvis høreskader, rygproblemer eller ulykker på arbejdspladsen. Det viser en rapport om fysiske og psykiske arbejdsmiljøbelastninger i EU, som EU’s Arbejdsmiljøagentur har udarbejdet.

Årsagen til kønsforskellene i arbejdsskader er ifølge rapporten, at tilrettelæggelsen af arbejdet og det udstyr, medarbejderne benytter, bliver udarbejdet efter en gennemsnitsperson og dermed ikke tager hensyn til medarbejderens indi-viduelle behov.

»Vores undersøgelse viser, at den traditionelle kønsneutrale tilgang kan give anledning til, at de egentlige risici, særlig for kvindernes sundhed, undervurderes eller endda overses.

Risikovurdering og forebyggelse skal være mere kønsfølsom og i almindelighed tage hensyn til den stadig større mangfoldighed i Europas arbejdsstyrke,« sagde direktør for arbejdsmiljøagenturet, Hans-Horst Konkolewsky, ved offentliggørelsen af rapporten.

EU’s beskæftigelseskommissær Anna Diamantopoulou har også fået øjnene op for rapportens resultater.

»Denne rapport viser, hvor vigtigt det er at tage hensyn til kønsaspektet i risikovurdering og inddrage arbejdsmiljøet i ligestillingsaktiviteter for at forbedre forebyggelsen af arbejdsbetingede risici for både mænd og kvinder,« siger hun.

EU har oprettet et websted med rådgivning og oplysninger om arbejdsmiljø i EU-landene – www.at.dk/sw7888.asp