Prognose: Danmark ligger lunt i svinget

Af

Oven på en afmatning regner LO´s økonomer med, at den økonomiske vækst i Danmark kommer i gang i år. Ledigheden vil falde og arbejdsstyrken vokse.

Dansk økonomi er kernesund, og den afmatning i væksten, som har præget Danmark det seneste par år, er ved at ebbe ud.

Det viser LO´s nyeste fremskrivninger af  dansk økonomi, der bliver fremlagt i dag mandag i rapporten »Øje på Beskæftigelsen«.

LO’s økonomer forudser en økonomisk vækst på 1,7 procent i år, stigende til hele 2,3 procent næste år. Tallene er således de første, der for alvor bekræfter den senere tids  mange antydninger af fornyet dynamik i økonomien.

»Det vil både være den indenlandske efterspørgsel i form af privatforbrug og erhvervsinvesteringer og eksporten til udlandet, der trækker læsset,« siger cheføkonom i LO, Jan Kæraa.

Den positive udvikling i økonomien skyldes ifølge Jan Kæraa lempelserne af pengepolitikken i form af kraftige rentenedsættelser i Europa og især i USA. Det har givet forbrugerne flere penge mellem hænderne og adgang til billigere lån, og det skaber fremgang i den private efterspørgsel og dermed i den internationale samhandel.

Ud over at konjunkturerne er ved at vende, er der også andre positive tendenser på det danske arbejdsmarked. Den helt store udfordring for dansk økonomi er groft sagt at skaffe hænder nok til at modsvare efterspørgslen på arbejdskraft. Forudsætningen for både den forhenværende og den nuværende regerings langsigtede økonomiske politik om at fastholde den offentlige service og nedbringe statsgælden står og falder nemlig med, hvor meget arbejdsstyrken vokser.

LO´s nye tal peger på, at der vil være knap 21.000 flere personer i arbejdsstyrken i 2004.

At arbejdsstyrken vokser, hindrer dog ikke arbejdsløsheden i fortsat at falde. LO´s fremskrivninger  viser, at beskæftigelsen frem til 2004 vil vokse med omkring 31.000 personer. Således vil den registrerede ledighed fortsætte den svagt faldende tendens, der har gjort sig gældende siden 1999. I år er forventningen, at der vil være i alt 5.000 færre arbejdsløse i forhold til sidste år. 

»21.000 ekstra i arbejdsstyrken er klart i den rigtige retning, og det er vigtigt, at ledigheden fortsat falder. Men regeringen kan kun nå sit mål for arbejdsstyrken, hvis den arbejder målrettet på at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt,« siger Jan Kæraa.

Ifølge LO´s økonomer er det lykkedes at få bragt antallet af personer, der i stedet for at få førtidspension er kommet i fleksjob, markant op. I første kvartal af 2000 var knap 7.000 personer i fleksjob. I tredje kvartal af 2001 var det samme tal 13.607. Fleksjobbene er vigtige, fordi de giver mennesker, der ellers ville trække sig permanent ud af arbejdsstyrken, en mulighed for at fastholde kontakten med arbejdsmarkedet.

»Det er særligt i kommunerne, fleksjobbene er blevet oprettet. Det er skuffende, at den private sektor, der rummer op mod 70 procent af den samlede beskæftigelse, kun har 43 procent af fleksjobbene,« siger Jan Kæraa.