Profil af flygtninge i Danmark

  • 7.210 syrere søgte asyl i Danmark i 2014, og dermed udgjorde flygtninge fra Syrien den største gruppe asylansøgere. Næstflest asylansøgere i 2014 kom fra Eritrea: 2.275.
  • 60 procent af asylansøgerne er mænd, og 40 procent er kvinder.
  • 78 procent får asyl, mens 12 procent er familiesammenførte ægtefæller og 10 procent er familiesammenførte børn eller uledsagede mindreårige.
  • Fælles for alle flygtningegrupper er, at det primært er unge mænd, som søger asyl i Danmark, men der synes også at være en del familier, som indrejser samlet – særligt blandt den syriske gruppe.
  • Gruppen af syrere består både af kurdere, som taler kurmanji (den kurdiske dialekt i Syrien), og arabere, som taler arabisk. De fleste kurdere kan dog også begå sig mundtligt på arabisk.

Kilde: LG Insight