Private en vigtig brik i jobformidling

Af

Private virksomheder udgør næsten 60 procent af de aktører, som Arbejdsformidlingen har godkendt til at hjælpe ledige i job. Faglige organisationer har fået en fjerdedel af godkendelserne.

Nu får private virksomheder for alvor chancen for at vise, hvad de kan, når det gælder om at formidle job til ledige. En opgørelse over Arbejdsformidlingens udbudsrunde af jobformidling viser nemlig, at private virksomheder udgør 57,1 procent af de andre aktører end Arbejdsformidlingen, som er blevet godkendt til at formidle job. 25,1 procent af godkendelserne er tilfaldet forskellige a-kasser og faglige organisationer, mens 17,8 procent er gået til offentlige institutioner som tekniske skoler, erhvervsuddannelsescentre og handelsskoler.

Udbudsrunden er en konsekvens af arbejdsmarkedsreformen »Flere i arbejde«, som skabte yderligere rum til, at andre aktører end Arbejdsformidlingen kunne få mulighed for at formidle job til ledige. Fra Beskæftigelsesministeriet var meldingen, at mindst 10 procent af de ledige fremover skal hjælpes af en anden aktør end Arbejdsformidlingen (AF). Og det har AF-regionerne taget til sig i udbudsrunden, hvor de enkelte regioner har udbudt fra 10 og helt op til 40 procent af hjælpen til de ledige. Det betyder på landsplan, at cirka 110.000 ledige på årsbasis vil komme i kontakt med en anden aktør end AF i de kontakt- og vejledningsforløb, der forhåbentlig leder til et job.

Det er specielt store konsulentvirksomheder, som har fejret triumfer i udbudsrunden. Virksomheder som Job Vision, Inconsulting, AS/3 og IN center for ressourceudvikling er blevet godkendt i henholdsvis 11, 9, 8 og 8 af landets 14 AF-regioner. Der er dog også en række lokale virksomheder, som blot er blevet godkendt i deres lokale region, blandt de i alt 44 forskellige private virksomheder, der er blevet godkendt.

Selv om de private virksomheder altså dominerer, har fagbevægelsen dog også fået en ganske god start. 10 forskellige a-kasser og faglige organisationer er løbet med en fjerdedel af de samlede godkendelser, og af disse har fire ud af fem tilknytning til LO eller et LO-forbund. Og i de 12 regioner, hvor LO-amtet er kommet med et samlet tilbud for alle forbund, er LO blevet godkendt i samtlige.

At aktørerne er blevet godkendt af AF, betyder dog ikke nødvendigvis, at de faktisk får en opgave fra AF. Det åbner blot mulighed for at indgå en såkaldt delaftale om en konkret opgave, og der er endnu ikke overblik over, hvor mange delaftaler AF rent faktisk vil indgå. Fire regioner har dog meddelt, at de vil indgå delaftaler med alle godkendte aktører, mens to regioner har meldt ud, at de i første omgang vil indgå færre delaftaler.