Priskrig i a-kasserne

Af | @JanBirkemose

Nu er der sat fuld fart på kampen om a-kassernes medlemmer. I sidste uge brød STA LO-kassernes fredsaftale om at etablere sig som tværfaglig a-kasse, og FOA overvejer at følge trop.

En for alle og alle for en. Musketereden, der blev aflagt mellem de 17 a-kasser under LO er efter kun syv måneder godt på vej mod en alle-mod-alle-situation. I fremtiden vil medlemmer i LO’s a-kasser kunne spare helt op til 1.776 kroner om året ved at flytte til en anden a-kasse under LO. Dermed vil der blive sat et benhårdt fokus på prisen, mens de faglige og arbejdsmarkedspolitiske ydelser kan blive sat i baggrunden.

Det var ellers netop den situation, forbundene under LO ønskede at undgå, da de i januar vedtog den såkaldte borgfred eller musketered. I aftalen, der blev indgået som en reaktion på regeringens planer om at tillade tværfaglige a-kasser, var der enighed om, at ingen af a-kasserne under LO ville omdanne sig til tværfaglige a-kasser.

Men Stats- og Teleansattes A-kasse, STA, har hen over sommeren arbejdet for at etablere sig som tværfaglig a-kasse. STA er allerede blevet godkendt af Arbejdsdirektoratet, og i mandags vedtog et enstemmigt ekstraordinært delegeretmøde i a-kassen, at omdannelsen skulle ske per 1. marts næste år.

FOA også tværfaglig

Dermed er freden brudt. Og nu er deciderede krigshandlinger inden for LO-familien kommet mil nærmere, efter landets tredjestørste a-kasse, Offentligt Ansattes A-kasse, OAA, der hører under LO-forbundet FOA, nu oplyser til Ugebrevet A4, at man stærkt overvejer at følge STA’s eksempel.

Formand i FOA, Dennis Kristensen, siger, at medlemssammensætningen i de to a-kasser har så tætte berøringsflader, at OAA bliver tvunget til at reagere på den kommende konkurrence fra STA. Det er især de kommunale tjenestemænd under OAA, som kan blive fristet til at søge over i den billigere STA, der i forvejen tæller statslige tjenestemænd blandt medlemmerne.

»På grund af medlemssammensætningen i STA betragter vi den a-kasse som direkte konkurrent til os. Derfor vil vi gå i gang med at blive klare i vores overvejelser om at følge samme vej og etablere os som tværfaglig a-kasse,« siger Dennis Kristensen og fortsætter:

»FOA’s hovedbestyrelse betragter sagen som meget alvorlig. STA’s skridt betyder, at vi nu kommer ud i en kolossal prismæssig konkurrence, og det bliver vi nødt til at reagere på. Hvis STA venter med at etablere sig til 1. marts, så venter vi også, men det betyder ikke, at vi ikke går i gang med planlægningen allerede nu, for vi kan ikke leve med, at LO-forbund er direkte involveret i at skabe konkurrence til os.«

Omfattende konsekvenser

Beslutningen om at gøre STA og måske OAA til tværfaglige a-kasser vil få store konsekvenser for hele a-kasseområdet og samarbejdet i LO.

  • For det første er der tale om et regulært internt aftalebrud, der skaber uro ikke bare i LO-familien, men også i Specialarbejderforbundet, SiD, der er fusioneret med Dansk Postforbund – et af de 16 forbund, der står bag STA.
  • For det andet kan udviklingen også sætte skub i en omfattende trafik af medlemmer mellem a-kasserne. Her har den principielle diskussion om pris i forhold til faglig kvalitet skiftet karakter til en meget konkret problemstilling. For økonomisk set har STA, som er landets fjerde billigste a-kasse, et godt tilbud til alle LO-medlemmer, der vil spare penge.

Som tværfaglig a-kasse vil STA ikke bare have lov til at optage alle lønmodtagere og selvstændige – den vil have pligt til det. En ny undersøgelse foretaget af AC Nielsen viser, at næsten halvdelen af a-kassernes medlemmer er positive over for at skifte a-kasse, hvis de kan spare penge. Og det er et problem for LO’s a-kasser, som er de dyreste. Landets topscorer er RBF’s a-kasse, der koster 2.532 kroner om året i administrationsbidrag. Den pris stikker STA med en rabat på hele 1.776 kroner. Meget bedre ser det ikke ud for SiD og KAD, der er henholdsvis 1.286 og 1.452 kroner dyrere end STA. I gennemsnit koster LO-a-kasserne 1.744 kroner om året i administrationsbidrag.

Årsagen til de store prisforskelle skal findes i ledigheden. RBF og SiD har et enormt administrationsarbejde, fordi deres medlemmer groft sagt rykker ind og ud af kasserne med en sådan fart, at godt hvert tredje medlem udskiftes årligt. Samtidig har medlemmerne stor ledighed, og det kan også mærkes på behovet for administration. Omvendt har STA’s medlemmer en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der tegner sig to scenarier:

  • Fordi det kun er medlemmer i arbejde, der må skifte kasse, flytter de omkostningsbillige medlemmer fra de dyre a-kasser til STA. Det betyder, at kasser som RBF, KAD og SiD vil blive endnu dyrere for dem, der bliver tilbage.
  • Men hvis de nye STA-medlemmer bevarer det mønster, der er kendt fra deres tidligere a-kasser, vil de med tiden også blive kostbare medlemmer for STA, som så bliver dyrere. Dette vil næppe høste stor tilfredshed hos STA’s nuværende kernemedlemmer.
Skår i solidariteten

Blandt hovedparten af a-kasserne bag den nu brudte borgfred er der stadig ønske om at bevare modstanden mod de tværfaglige a-kasser – ikke mindst i egne rækker. Skuffelsen over STA’s beslutning er derfor stor hos Lillian Knudsen, forbundsformand i KAD.

»Vi har i enighed med alle i LO lavet en borgfredsaftale og STA er også en del af den aftale. Derfor bekymrer det mig, når den aftale bliver brudt. Men vi ønsker stadig, at aftalen skal genforhandles til nytår, hvor den vil udløbe,« siger Lillian Knudsen.

Også hos RBF er STA’s enegang blevet modtaget med panderynken.

»Det er ikke særlig smart. På den måde kan vi ikke agere troværdigt over for omverdenen. De slår solidariteten i LO i stykker,« siger forbundsformand i RBF, Preben Rasmussen.

Han erkender samtidig, at hans a-kasse risikerer at blive udsat for medlemseksport til STA.

»Vi har et forholdsvis højt administrationsbidrag, og STA’s konkurrenceparameter er prisen. Det kan komme til at gå ud over de af vores medlemmer, der bliver tilbage, og som har brug for et højt serviceniveau,« siger Preben Rasmussen.

Afviser kritikken

Hos STA bliver kritikken afvist. Formand for STA, Jan Svendsen, der også er formand for Dansk Postforbund, som er fusioneret med SiD, siger, at der er tale om misforståelser, og at STA i første omgang kun forsøger at holde på sine egne medlemmer.

»Jeg opfattede borgfredsaftalen som en aftale om, at vi ikke skulle gå på strandhugst hos hinanden. Vi har aldrig lagt skjul på, at vi ønskede at etablere os som tværfaglig, men som et kompromis har vi nu besluttet at vente til 1. marts, hvor aftalen er udløbet,« siger Jan Svendsen og oplyser, at tanken ellers var at åbne den omdannede a-kasse 1. september, hvor den nye lov om tværfaglige a-kasser træder i kraft.

»Det er vores opfattelse, at de fleste medlemmer ønsker at stå i den a-kasse, hvor de har et fagligt tilhørsforhold. Men det kan da godt være, at vi vil få fat i nogle af dem, der på grund af fusioner er havnet i dyrere a-kasser,« siger Jan Svendsen og nævner som eksempel medlemmer fra Dansk Post- og Giroforening og Dansk Jernbaneforbund, der på grund af fusioner er havnet i HK’s a-kasse. LO’s forretningsudvalg vil drøfte situationen på fredag.