Pres på regering for plan mod ledighed

Af
| @GitteRedder

Både Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti vil presse regeringen til at fremrykke en række offentlige investeringer for at undgå stigende ledighed. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke parat til handling nu og her, men holder døren åben.

Et flertal uden om regeringen bestående af S, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil nu forsøge at presse regeringen til omgående at sætte gang i en række beskæftigelsesfremmende initiativer. Folketingsflertallet har mistet tålmodigheden med beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), der på trods af den kraftigt stigende ledighed fastholder, at der ikke nu og her er grund til at tage ekstraordinære beskæftigelsespolitiske initiativer.

Nye tal fra Danmarks statistik viser, at knap 160.000 danskerne står uden job. Både Socialdemokraterne og SF mener, at regeringen opfører sig uansvarligt ved at lukke øjnene for den dramatiske stigning i ledigheden, som ikke har været højere siden august 1999. Alene i februar i år voksede køen på arbejdsformidlingen med 4.900 personer, og i forhold til februar sidste år er ledigheden steget med 22.000 personer, hvilket er en stigning på mere end 14 procent.

Derfor vil oppositionen nu forsøge at presse VK-regeringen til at fremrykke en række offentlige investeringer for dermed at skabe nye arbejdspladser. Også Dansk Folkeparti er parat til at øge de offentlige investeringer for at skaffe flere i arbejde.

»Vi skal fremrykke en række investeringer på bygge- og anlægsområdet. Der er masser af skoler og boligområder, der trænger til renovering,« siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedspolitiske Jan Petersen og føjer til, at også uddannelsesindsatsen for ledige skal kigges efter i sømmene.

SF’s arbejdsmarkedsordfører Ole Sohn mener, at en fremrykning af offentlige investeringer i kollektiv trafik, skoler og renovering af boligområder er nødvendig, hvis man vil vende den negative udvikling i beskæftigelsen.

»Med de internationale konjunkturer og den alt for stramme økonomiske politik, som regeringen pålægger amter og kommuner, får vi ikke udvidet arbejdsstyrken, og derfor må regeringen se virkeligheden i øjnene. Vi har en lang række uløste investeringsopgaver og flere og flere ledige hænder,« siger Ole Sohn.

Både Ole Sohn og Jan Petersen mener, at regeringen med sit skattestop og stramme økonomiske aftaler med amter og kommuner er med til at skubbe folk ud i ledighed.

»Det er bydende nødvendigt at komme med politiske initiativer her og nu for at forhindre, at ledigheden eksploderer yderligere.  Det er uansvarligt, at regeringen ikke tager den voksende ledighed alvorligt, men tværtimod sætter en god beskæftigelsespolitik over styr med sin uambitiøse investeringsplan,« siger Jan Petersen.

Også Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, vurderer, at det vil være fornuftigt at pumpe flere penge ud i offentlige investeringer for at skabe arbejdspladser.

»Hvis tingene alligevel skal laves, kan vi lige så godt sætte projekterne i gang nu som næste år,« siger Bøgsted.

Beskæftigelsesministeren beklager den voksende ledighed, men henviser til, at både økonomer og nationalbankdirektøren vurderer, at det bliver en midlertidig og ikke en varig situation. Derfor er han ikke parat til at efterleve oppositionens krav og iværksætte nye beskæftigelsesinitiativer nu. 

»Hvis det efter Irak-krigen viser sig, at der ikke kommer gang i de økonomiske hjul, så må vi overveje, hvad vi kan gøre for at sætte gang i beskæftigelsen. I sådanne overvejelser vil også indgå en fremrykning af offentlige investeringer«, siger Claus Hjort og understreger, at han stadig tror på, at udviklingen vender, når der er sat punktum for Irak-krigen.

Ministeren vil ikke uddybe hverken hvilke konkrete offentlige investeringer eller andre konkrete tiltag til at fremme beskæftigelsen, som regeringen vil spille ud med i tilfælde af en fortsat stigende ledighed.