Praktikplads-køen vokser til ny rekord

Af | @GitteRedder

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at 11.442 unge på erhvervsuddannelserne nu søger praktikplads. Ministeren vil analysere skolepraktik-ordningen.

Stadig flere unge på handels- og tekniske skoler søger forgæves efter en praktikplads. De nyeste tal fra Undervisningsministeriet viser, at 11.442 unge i maj måned var på jagt efter en praktikplads for at kunne gøre uddannelsen som møbelsnedker eller kontorassistent færdig. Siden maj sidste år er praktikplads-køen vokset med knap 1.400 unge – en stigning på knap 14 procent.

De unge har heller ikke grund til optimisme, hvis de ser på antallet af uddannelsesaftaler. Fra 1. juni 2001 til 31. maj i år er der indgået færre end 29.000 uddannelsesaftaler - et fald på 4,5 procent sammenlignet med samme periode året før. Så trods debatten om manglen på praktikpladser, har arbejdsgiverne ikke indgået flere uddannelsesaftaler.

Den katastrofale mangel på praktikpladser var også på dagsordenen, da Dansk Arbejdsgiverforening, LO og undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) holdt tre-partsmøde i sidste uge. Parterne er nu enige om at reformere handelsuddannelserne, så de bliver forskellige i både bredde, dybde og længde.

»Alle elever på handelsskolerne have mulighed for at få en uddannelse på højeste faglige niveau. Men nogle unge kan ikke overskue så lange uddannelsesforløb. De vil hellere ud og arbejde. For deres skyld er det vigtigt, at vores uddannelsessystem er sådan indrettet, at de kan vende tilbage og gøre deres uddannelse færdig på et senere tidspunkt,« siger LO-sekretær Harald Børsting.

Ministeren håber, at de kortere uddannelsesforløb vil gøre det lettere at skaffe praktikpladser.

»I dag er virksomheder med smalle oplæringsmuligheder forhindret i at tage praktik-elever, da de ikke opfylder det brede sigte med uddannelserne. Ved at etablere flere trin i en uddannelse, kan virksomheder med mere snævre arbejdsopgaver også tage elever i praktik,« siger Ulla Tørnæs.

Også direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, ser frem til fornyelsen af de merkantile uddannelser:

»Den større fleksibilitet i uddannelsernes længde passer godt til behovet hos virksomhederne og kan føre til flere praktikpladser.« 

Parterne har også givet grønt lys til forsøg i stor skala på handels- uddannelserne både hvad angår struktur, indhold, længde og vekslen mellem skole og praktikforløb.

Endelig har undervisningsministeren givet LO håndslag på, at hun vil tage initiativ til i samarbejde med parterne at få skolepraktik-ordningen grundigt analyseret med det klare formål at modernisere og udvikle skolepraktikken.

»Vi er glade for, at ministeren nu erklærer sig parat til at undersøge indhold og kvalitet i skolepraktikken. Så længe praktikplads-køen vokser, har vi brug for skolepraktikken, og derfor må vi også udvikle og forbedre skolepraktikken, så der skabes et bedre samspil mellem ordinære praktikpladser og skolepraktik,« fastslår LO-sekretær Harald Børsting.