Politisk makværk

Af Ulrik Salmonsen, formand for Dansk Jernbaneforbund

På trods af total fiasko med tilsvarende projekter i England valgte de danske politikere at sende flere af de jyske jernbanestrækninger i udbud. Resultatet blev et ufatteligt politisk makværk.

Privatiseringsideologien har også fundet vej til de danske jernbaner. Det engelske selskab Arriva Tog A/S overtager fra 5. januar 2003 fem jernbanestrækninger i Jylland.

Der har i Dansk Jernbaneforbunds medlemskreds været frustrationer, uro og usikkerhed på grund af de politiske overgreb, der blev foretaget fra både den nuværende og den tidligere trafikminister for at dømme DSB ude i det – påståede – frie udbud. Afvisningen blev begrundet med påstanden om, at DSB’s tilbud var »urealistisk lavt«. En noget flot påstand, idet DSB netop havde bevist, at virksomheden, med et overskud på 1,2 milliarder kroner i 2001, har rigtig godt styr på økonomien.

Også når der ses bort fra de ideologiske og følelsesmæssige elementer i denne sag, vil jeg ikke holde mig tilbage fra at kalde hele udbudsrunden en ordentlig omgang politisk makværk! Man havde fra ministeriets side end ikke gjort sig den ulejlighed at sikre sig, at de rammer, der var skitseret for den meget store gruppe af tjenestemænd, kunne accepteres. Trafikministeriet har tydeligvis valgt at overhøre advarslerne fra Dansk Jernbaneforbund om de problemer, der ville opstå, hvis der ikke blev taget højde for det i udbudsmaterialet.

På grund af ministeriets stædige uvilje vil der kun være cirka halvdelen af det nødvendige personale, når DSB afgiver driften til Arriva næste år. Arriva og Dansk Jernbaneforbund har i bestræbelserne på at imødegå denne situation indgået nødvendige aftaler, men det vil – al den gode vilje til trods – ikke være muligt at uddanne det fornødne personale til tiden. Derfor skal DSB (som ministeren har bortdømt) levere lokomotivførere, indtil Arriva har fået uddannet eget personale. Det må siges at være topmålet af respektløs optræden over for statens egen virksomhed!

Blandt øvrige problemer i forbindelse med udbuddet:

  • Tre forskellige overenskomster (Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (AHTS) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)).
  • Tre forskellige arbejdstidsaftaler (CFU, AHTS og KTO).
  • Ingen afklaring af de arbejdsmiljømæssige problemer.
  • Ingen afklaring af arbejdets tilrettelæggelse.
  • Manglende afklaring af, hvem der skal stationeres hvor (det er ikke uvæsentligt, om den fremtidige arbejdsplads bliver Thisted eller Tønder).

22Hvis ikke Arriva, DSB, Dansk Jernbaneforbund og de berørte medarbejdere havde udvist mere end almindelig fleksibilitet og forhandlingsvilje i denne sag, ville første udbudsrunde på jernbaneområdet være endt i en offentlig skandale. Det bør landets politikere være meget opmærksomme på – for den går helt sikkert ikke én gang til!

Dansk Jernbaneforbund har givet politikerne det gule kort. Det røde kort kommer frem i samme øjeblik, man begynder at pusle med tanken om nye udbudsrunder – uden først at have fundet en acceptabel løsning for tjenestemændene og for uddannelse af jernbanepersonale.

Dansk Jernbaneforbund yder ikke oftere førstehjælp…