Politisk ja til uddannelsesgaranti

Af Marie-Louise Sneerup Rud, NET-Redaktionen

De unge skal have en garanti for at kunne gennemføre deres erhvervsuddannelser. Så langt er politikerne enige. Men en LO-høring i sidste uge viste, at der er stor uenighed om, hvordan det skal ske.

Skolepraktik, adgangsbegrænsning, præmieringsordninger eller lavere elevløn. Sådan lød nogle af de forslag, som politikerne i sidste uge præsenterede på en LO-høring om uddannelsesgaranti i erhvervsuddannelserne. Der var bred enighed blandt de politikere, der deltog i høringen, om, at det ikke skal gå ud over de unge, at der er mangel på praktikpladser. Hvis en ung er begyndt på en erhvervsuddannelse, skal der være garanti for, at uddannelsen kan fuldføres.

Marianne Jelved (R) talte om faglig stolthed i uddannelserne og opfordrede parterne til at tage sig sammen og vise, at de er i stand til at føre deres ansvar for uddannelserne til ende.

»Da jeg skulle vælge uddannelse, fik jeg mejslet ind hjemmefra, at »med en faglig uddannelse kan du altid klare dig hvor som helst i verden. Især hvis du er den bedste«, og sådan skal det blive ved at være,« sagde Jelved, der ikke mener, at den »tavse viden« og faglige stolthed, man får i et ordinært lærlingeforhold, følger med, når man er i skolepraktik.

»Min søn Morten er murer og var i lære i Gundsø-Magle, hvor han blandt andet var med til at restaurere kirken. Da det var færdigt, tog svenden ham med op på loftet, hvor de malede et skjold – ved siden af alle de andre, der gik helt tilbage til 1100-tallet, hvor der stod, at de havde været med til at arbejde på kirken. Det er »tavs viden«. Og det er faglig stolthed,« slog hun fast.
Også Carsten Hansen (S) slog på det vigtige i at beholde den høje faglighed i erhvervsuddannelserne. I den forbindelse kritiserede han kraftigt den mulighed for at tage en uddannelse på kun 18 måneder, som forligsparterne lader til at være enige om. Det løser ikke det grundlæggende problem med de manglende praktikpladser, men det vil en form for præmieringsordning eller løntilskud til de virksomheder, der tager elever, gøre, mente han.

Et sådant tilskud er ikke en ny idé. Ordningen fungerede frem til 1998 – det samme år, hvor antallet af praktikpladser begyndte at falde. Og Socialdemokraterne har da også to gange stillet et beslutningsforslag i Folketinget om at genindføre ordningen med løntilskud. Begge gange er det dog blevet stemt ned.

Et af de partier, der stemte for, var SF, der var repræsenteret af Aage Frandsen. Han talte ikke overraskende også for en præmieringsordning – men var desuden villig til at se på, om optaget på enkelte områder skal reguleres, så det i højere grad kommer til at stemme overens med antallet af praktikpladser og den efterfølgende jobsituation.

Venstres repræsentant i panelet, Tina Nedergaard, talte også om adgangsbegrænsning – men afviste ideen om tilskudsordning.

»Hvis man i LO virkelig mener, at grunden til, at virksomhederne ikke tager praktikanter, er, at det er for dyrt, så må man jo se på elevlønnen og eventuelt sætte den ned,« sagde hun, men afviste over for de tilstedeværende elever, at hun selv gik ind for den model.

Hun fremførte, at hvis man virkelig vil synliggøre for virksomhederne, at de manglende praktikpladser er et problem, så skal man skære i skolepraktikken. Det vil på langt sigt ramme dem langt hårdere økonomisk, at de ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for – end hvis de i dag bliver idømt en bøde.

Dansk Folkeparti vil ikke afskaffe skolepraktikken, selv om partiet er enig i, at målet må være, at ordningen bliver overflødig. I stedet er de villige til at se på adgangsbegrænsninger, og Karina Sørensen fra DF var åben over for at se på en præmieringsordning – også selv om hendes parti stemte imod Socialdemokraternes beslutningsforslag, som blev forkastet for under 10 dage siden.

Helle Sjelle (K) håbede, at flere forældre vil sige til deres børn, at hvilken uddannelse, de tager, er lige meget, bare de tager en uddannelse – i stedet for som i dag at præge de unge i retning af gymnasiet og de akademiske uddannelser. For hende var det vigtigt, at flere unge søger erhvervsuddannelserne – og så må det være op til parterne at gøre arbejdet, så problemet med praktikpladserne bliver løst.