Politisk flertal for barselsfond

Af NET-Redaktionen

Regeringens forslag om ved lov at indføre barselsfond vinder gehør i Folketinget.

UDLIGNING Der er politisk flertal for en barselsfond i en eller anden form. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har godt nok luftet skepsis over for beskæftigelsesministerens forslag om at lovgive for resten af arbejdsmarkedet, når dele af det private område med de netop vedtagne overenskomster har indført en barselsfond. Men flertallet på Christiansborg er alligevel hjemme, fordi SF, de radikale og Enhedslisten gerne hjælper regeringen med lovgivning på området.

Mens beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) mere end antyder, at der kan blive tale om flere fonde, lægger både regeringspartneren – de konservative – og Enhedslisten op til en central fond for at få udligningen mellem brancher med enten mange kvinder eller mange mænd ansat.

»En fuldt dækkende udligningsordning må nu sikre, at ingen arbejdsgiver bliver uforholdsmæssigt tungt belastet,« siger den konservative arbejdsmarkedsordfører, Lars Barfoed.

Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, glæder sig over, at regeringen langt om længe har lyttet til behovet for en barselsfond.

»Det lader dog til, at regeringen lægger op til flere forskellige barselsfonde. Det vil medføre, at der ikke kommer til at ske en fuld udligning mellem kvinde- og mandefag,« siger hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil kalder det vrøvl, når Socialdemokraterne afviser at lovgive med henvisning til den danske model. Hun gør opmærksom på, at der altid har været lovgivning om barselsorlov, og så har det været op til arbejdsmarkedets parter at forhandle bedre forhold igennem.

Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Bjarne Laustsen, mener, at arbejdsmarkedets parter bedst selv løser problemet.

»Lovgivning underminerer den danske model. Hvad skal argumentet for at lave en frivillig aftale næste gang være,« spørger han.

De radikale vægter hensynet til forældre, børn og kvindetunge arbejdspladser tungere end hensynet til arbejdsmarkedets parter.