Politikerne: Loven bliver ikke bedre

Kristian Thulesen Dahl, formand for Folketingets Finansudvalg, Dansk Folkeparti:

»Vi stemte for den nuværende lov, fordi valget stod mellem, at virksomhederne placerede sig i udlandet eller i Danmark. Vi valgte, på den daværende regerings anbefaling, at stemme for det sidste.«

»Jeg er af princip meget, meget betænkelig ved omvendt bevisbyrde.«

»Det er op til regeringen at sikre, at loven bliver håndhævet. Mener den, at den kan klare det inden for de nuværende rammer, blander vi os ikke.«

Jacob Buksti, skatteordfører for Socialdemokratiet:

»Det er et meget kompliceret område, hvor der ikke er nogen lette løsninger. Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt svare på, hvilke planer Socialdemokratiet har for transfer pricing, før vores skatteudspil kommer i løbet af efteråret.«

»Det er klart, at det ikke hjælper, at regeringen har skåret så kraftigt i Told og Skats ressourcer. Det er virkelig en tåbelig besparelse.«

»Umiddelbart tvivler jeg på, at omvendt bevisbyrde er særlig effektiv. Men vi må kigge på det, hvis der bliver fremlagt forslag i Folketinget.«

Line Barfoed, Enhedslisten:

»Den nuværende lovgivning er god nok og i overensstemmelse med de internationale standarder. Derfor vil vi heller ikke arbejde med tanken om omvendt bevisbyrde.«

»Men der mangler ganske enkelt de fornødne ressourcer til at håndhæve den. Regeringens nedskæringer i Told og Skat har gjort det meget lettere for de multinationale at omgå skattereglerne, ikke bare i forhold til transfer pricing.«

Peter Christensen, skattepolitiskordfører, Venstre:

»Vi har ikke nogen lovinitiativer på vej. Det er klart, at der er problemer, men vi skal passe på ikke at gøre dem større, end de reelt er. Det er mit indtryk at transfer pricing-kontoret i Told og Skat har godt styr på området.«

»Tankerne om omvendt bevisbyrde ligger meget langt fra vores retsopfattelse.«