Politikere utilfredse med lave bøder

Af | @JanBirkemose

Folketingets retsordførere er skuffede over, at deres lovgivning ikke er slået igennem.

Det var et bredt flertal i Folketinget, som i sommeren 2000 vedtog stramninger i udlændingeloven for at skræmme arbejdsgivere, der spekulerer i brug af illegal arbejdskraft. Politikerne i retsudvalget er derfor i dag skuffede over, at deres to år gamle vedtagelse kun har haft en mindre effekt.

Retsudvalgets formand Anne Baastrup, SF, betegner situationen som »fuldstændig åndssvag«.

»Vi ønskede at sende et signal om, at det ikke kan betale sig at bruge illegal arbejdskraft. Derfor burde konfiskation være det normale i disse sager. Jeg er ret sikker på, at det er anklagemyndigheden, der ikke har været vågen. For hvis de præsenterede deres påstande, kan jeg ikke forestille mig, at dommerne ikke skulle følge dem,« siger hun og får opbakning af Sandy Brinck (S).

»Det er indlysende, at når vi strammer op på loven, så er det, fordi vi mener, at der er behov for det, og fordi vi forventer, at domspraksis så ville følge vores beslutning. Derfor er det ikke tilfredsstillende, at lovgivningen ikke er slået igennem,« siger retsordfører Sandy Brinck.

Samme toner lyder fra Helge Adam Møller (K).

»Når Folketinget vedtager en skærpelse, så skal domstolene også følge det op. Og det skal ske samtidig med, at loven træder i kraft – ikke to eller flere år senere,« siger Helge Adam Møller, der kun vil udtale sig generelt om problemet, fordi han ligesom resten af Folketingets Retsudvalg ikke har læst Rigsadvokatens undersøgelse.

Per Dahlgaard fra Dansk Folkeparti deler også sine kollegers undren:

»Vi kan som lovgivere ikke være tilfredse med, at loven ikke overholdes. Det er en mærkelig situation, at loven strammes op, uden at det kan ses i domstolene. Det er også mærkeligt, at Rigsadvokaten ikke giver nogen forklaring på, hvorfor ændringer ikke er slået igennem. Det vil da være rart at vide, om det er dommerne eller anklagerne, der ikke følger med.«

Hos de radikale fokuserer Elisabeth Arnold på det positive i, at lovstramningerne trods alt er slået igennem i sager med skærpede omstændigheder. At resten af sagerne tilsyneladende er blevet behandlet uden skelen til ændringerne, mener hun, måske skyldes særlige omstændigheder i de enkelte sager.

»Jeg kan ikke vurdere, om konfiskation skulle have været mere anvendt, når jeg ikke ved, om de dømte har en fortjeneste ved deres brug af illegal arbejdskraft, « siger hun.

Justitsminister Lene Espersen har ikke ønsket at kommentere sagen.