Politiets forlængede arm

Af

LO i Esbjerg meddelte for nylig, at de vil etablere netværk på arbejdspladserne, der skal hjælpe politiet med at bekæmpe rockerkriminalitet. Nu er LO-sektionerne i København og Århus også klar til at stige på vognen, der skal gøre op med rockernes hærgen i Danmark. Rigspolitichefen jubler over fagbevægelsens positive holdning.

Fagbevægelsen er klar til kamp mod rockerne. Ugebrevet A4 har talt med de lokale LO-formænd i otte af de største byer i Danmark, og fem af dem erklærer sig meget positive over for ideen om at hjælpe politiet i kampen mod rockerne. Det gælder blandt andre formændene i de to største byer, København og Århus.

»Kriminalitetsbekæmpelse er selvfølgelig først og fremmest politiets opgave, men vi er klar til at hjælpe. Så hvis politiet kommer med et konkret forslag, vil jeg tage imod det med megen velvilje,« siger Hans Halvorsen, der er formand for LO i Århus.

Han har oven i købet selv tænkt sig at foreslå et tættere samarbejde mellem fagbevægelsen og politiet på det næste møde i lokalnævnet for politiets arbejde, hvor Halvorsen sidder i sin egenskab af byrådsmedlem for Socialdemokratiet.

Fagbevægelsens velvillige holdning skaber stor glæde hos rigspolitichef Torsten Hesselbjerg, der med sine egne ord »knap kan få armene ned«, hvis fagbevægelsen går aktivt ind i kampen mod rockerne. Han er netop af justitsminister Lene Espersen (K) blevet bedt om at udarbejde en plan for, hvordan man kan få bedre styr på rockernes kriminalitet, og i den forbindelse slår Hesselbjerg fast, at opgaven er alt for stor for politiet alene. Den kræver bred folkelig opbakning, og i den forbindelse er fagbevægelsens støtte guld værd.

»Jeg kan slet ikke beskrive det initiativ positivt nok. Med det stærke og brede fundament, som fagbevægelsen har i befolkningen, er det simpelthen en kæmpegevinst, at fagbevægelsen går ind i det her,« siger Torsten Hesselbjerg.

Formanden for LO i Esbjerg, Ernst Aaskov, blev i forrige uge danmarksberømt, da han i aviserne og senere for åben tv-skærm erklærede, at fagbevægelsen nu vil hjælpe politiet med at bekæmpe rockerkriminaliteten. Der skal blandt andet skabes netværk ude på arbejdspladserne, som skal sørge for, at oplysninger om rockernes unoder når politiet, uden at det i første omgang når rockerne, hvem der har »sladret« til politiet. Lønmodtagerne skal simpelthen rykke sammen om, at de ikke vil finde sig i rockernes tiltagende hærgen i Esbjerg.

Hele byen skal stå sammen

Samarbejdet i Esbjerg er endnu noget flydende, idet der først senere bliver udarbejdet en konkret plan for, hvordan samarbejdet præcist skal fungere. Men det ligger fast, at det grundlæggende skal handle om, at lønmodtagere, der ligger inde med en viden om kriminalitet, skal hjælpes og støttes, så vedkommende tør komme frem med oplysningerne til politiet. Og den lokale LO-formand, Ernst Aaskov, håber, det kan være første skridt til, at hele Esbjerg står sammen mod den tiltagende rockerkriminalitet.

»Rockerne kan true 15-20 enkeltpersoner til tavshed, men de kan ikke true en hel by til tavshed,« siger Ernst Aaskov.

Han ser ingen problemer i, at fagbevægelsen på denne måde bevæger sig ud over det snævert faglige arbejde med for eksempel at forhandle overenskomster, og han ser for sig, at den lokale fagbevægelse fremover vil være endnu mere aktiv i forhold til at løse lokale problemer af enhver art.

»Der er næsten ingenting, som det på forhånd er en hindring for os at gå ind i. Jeg ser LO Esbjerg som en organisation, der har pligt til at hjælpe med at løse samfundsproblemer i Esbjerg-området,« siger Aaskov.

Tillidsfolk bliver skræmt

I Odense finder den lokale LO-formand Svend-Erik Peterson også tanken om at gå til kamp mod rockerkriminalitet besnærende ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, men han er nu alligevel noget mere skeptisk over for ideen. Han peger blandt andet på, at de faglige organisationer i givet fald bør kaste sig over mere generel kriminalitetsbekæmpelse og ikke blot koncentrere sig om rockerne som enkeltgruppe. Og så er Svend-Erik Peterson bange for at læsse for mange opgaver over på arbejdspladserne og dermed ofte i praksis tillidsrepræsentanterne, som det i forvejen er svært at skaffe nok af.

»Hvis vi rettede henvendelse til tillidsrepræsentanterne om sådan et samarbejde med politiet, kunne jeg forestille mig, at nogle ville blive grebet af angst allerede dér,« siger Svend-Erik Peterson.

Her får han opbakning af Steen E. Navrbjerg, der er sociolog og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet og blandt andet har foretaget undersøgelser af tillidsrepræsentanternes rolle på arbejdspladserne.

»Det er en rå opgave at lægge over på tillidsrepræsentanterne. Og det bunder måske i en lidt naiv forestilling om, at tillidsrepræsentanten er en, der er vellidt af alle. Men sådan er det ikke altid,« siger Steen E. Navrbjerg.

Overraskende udvikling

Det er ikke kun i forbindelse med kampen mod rockerne, at fagbevægelsen i den seneste tid har duftet til savsmulden i uvante maneger. I sidste uge kom det nemlig også frem, at københavnske fagforeningsfolk vil agere fredsvagter til demonstrationer i forbindelse med EU-formandskabet. Og den udvikling overrasker egentlig Steen E. Navrbjerg:

»Tendensen, også når man kigger på andre lande, er ellers, at fagbevægelsen koncentrerer sig om færre ting og i første række deres faglige opgave. De begynder også mere og mere at blande sig uden om politik, fordi mange af deres medlemmer stemmer borgerligt. Men den her udvikling går jo imod den tendens,« siger Navrbjerg.

LO-formand Hans Jensen har fuld tillid til, at de lokale LO-sektioner selv kan finde ud af, hvad det er passende at tage del i.

»Men det er afgørende, at man er velorienteret og har drøftet tingene grundigt, inden man giver sig i kast med ting, som umiddelbart ligger uden for vores område,« siger Hans Jensen, der ikke har nogen planer om en central indsats mod rockerkriminalitet.

Firmaer kan få god reklame

Steen E. Navrbjerg har også forsket i virksomhedernes sociale ansvar og ser denne udvikling som en spændende tendens i den sammenhæng. Hidtil har socialt ansvar nemlig stort set handlet om, hvordan virksomhedens ledelse agerer i forhold til samfundet, men nu kan medarbejderne også komme til at spille en aktiv rolle. Og han mener, at vakse virksomheder kunne høste god reklame på at bakke op om fagbevægelsens initiativ i forhold til at bekæmpe rockerkriminalitet.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i Esbjerg skal deltage i drøftelser med LO og det lokale politi, men har endnu ikke givet endeligt tilsagn om støtte til projektet. På DA’s hovedkontor i København springer man ikke ligefrem højt i vejret over reklameværdien til gengæld for at lægge sig ud med rockerne. DA-pressekoordinator Stig Jonstrup vælger den afventende reaktion:

»Hvis nogen med forstand på rockerkriminalitet henvender sig til DA eller en af vores medlemsorganisationer med en god idé, vil vi tage stilling på det tidspunkt.«