PMF vil kulegrave afskedigelser

Af | @MichaelBraemer

Voksende problemer med samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø er den egentlige årsag til mange afskedigelsessager, mener PMF, der vil gøre de kommunale forvaltninger og politiske ledelser ansvarlige.

Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) vil nu gøre noget gennemgribende ved de voksende problemer med det psykiske arbejdsmiljø, som pædagogmedhjælperne udsættes for i takt med stadige nedskæringer og dårligere normeringer på daginstitutionerne.

Forbundet vil ikke længere acceptere de mange afskedigelser af medlemmerne, blot fordi formalia er overholdt, men vil nu se meget nøje på den forhistorie, der knytter sig til den enkelte fyring. Med arbejdsmiljøloven i hånden vil man gøre de kommunale forvaltninger og i sidste ende de politiske ledelser ansvarlige for de samarbejdsproblemer, som efter PMF’s vurdering ligger bag størstedelen af afskedigelserne.

Rudy Larsen, arbejdsmiljøkonsulent i Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), fortæller, at der på daginstitutionsområdet blev afskediget 1.200 pædagogmedhjælpere i 2002 og nogenlunde samme antal pædagoger organiseret i BUPL.

»Begrundelserne for fyringerne er forskellige, men i en lang række af sagerne forhandles medlemmerne ud på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, samarbejdsproblemer og mobning.

Officielt begrundes mange afskedigelser med sygdom, men det er udtryk for, at de berørte medlemmer ikke ønsker, at organisationerne skal gøre mere ved sagerne, og dækker langtfra de egentlige begrundelser. Medlemmerne kan blot ikke klare mere,« fortæller han.

PMF etablerer i første omgang pilotprojekter i to af forbundets fagforeninger i henholdsvis Jylland og på Sjælland, hvor man vil afdække årsagerne til det store sygefravær og det dårlige psykiske arbejdsmiljø, som ligger bag afskedigelserne. Gennem projekterne vil forbundet samtidig udvikle metoder og værktøjer til at sætte ind mod problemerne på arbejdspladserne.

»Hvis et medlem er kommet i klemme og har brug for psykologhjælp, vil det blive skrevet på regningen til den kommunale arbejdsgiver,« siger Rudy Larsen.

Han understreger, at det ikke er de enkelte institutionsledere, men forvaltningerne og de politiske ledere, skytset rettes mod.

»Det er kommunerne, der er arbejdsgivere, og derfor dem, der er ansvarlige for, at arbejdsforholdene lever op til arbejdsmiljølovens bestemmelse om, at det skal være sikkert og sundt at gå på arbejde. Når samarbejdet skranter, er det efter samme princip kommunerne, som har svigtet deres forpligtelse til at give den nødvendige instruktion og vejledning i arbejdets organisering. Og under alle omstændigheder er det et politisk ansvar, at skruen nu er strammet så meget, at medarbejderne ikke længere kan klare presset. Det er svært at begrunde en afskedigelse med, at den fyrede ikke lever op til forventningerne, hvis vedkommende har været ansat i 10 år til alles tilfredshed,« siger han.

Rudy Larsen mener, at det især er vigtigt at få klarlagt arbejdsgiveransvaret i en periode med budgetmæssig decentralisering.